Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

Ob-3939/11 , Stran 1781
Ob-3939/11
Na podlagi sklepov družbenikov družbe z neomejeno odgovornostjo PLOMONT, Alt in drugi, druga zaključna gradbena dela, kovinske konstrukcije, d.n.o., s sedežem Koroška Bela, Gozdna pot 1, 4270 Jesenice, MŠ 2168375000, z dne 21. 6. 2011, o prenehanju družbe po postopku redne likvidacije, na podlagi 105. člena ZGD-1, v zvezi s prvim in drugim odstavkom 118. člena ZGD-1, objavljamo začetek redne likvidacije in poziv upnikom. Okrožno sodišče v Radovljici je s sklepom Srg 2011/24312 dne 7. 7. 2011, pri subjektu vpisa PLOMONT, Alt in drugi, druga zaključna gradbena dela, kovinske konstrukcije, d.n.o., s sedežem Koroška Bela, Gozdna pot 1, 4270 Jesenice, MŠ 2168375000, vpisalo v sodni register Republike Slovenije začetek postopka redne likvidacije nad subjektom. Likvidacijski upravitelj v skladu s sprejetim sklepom in Zakonom o gospodarskih družbah poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od te objave. Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih poslati na naslov: Alt Branko, roj. 9. 10. 1949, stanujoč Koroška Bela, Gozna pot 1, 4270 Jesenice. Dolžniki se pozivajo, da takoj poravnajo dolgove do družbe.
Likvidacijski upravitelj Branko Alt

AAA Zlata odličnost