Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011

Kazalo

In 9/2011 Os-3732/11 , Stran 1751
In 9/2011 Os-3732/11
Izvršitelj Milan Otoničar iz Postojne je v izvršilni zadevi tega sodišča opr. št. In 9/2011 upnice Marije Mikuletič, Mala Bukovica 8, Ilirka Bistrica, ki jo zastopa odvetnik Branko Gvozdić iz Sežane, proti dolžnici Stanovanjski zadrugi Ilirska Bistrica z.b.o., Ulica 7. maja 12, Ilirka Bistrica, zaradi izterjave 5.981,77 EUR s pp, dne 20. 5. 2011, opravil rubež nepremičnin, ki nista vpisani v zemljiško knjigo, in sicer poslovnega prostora številka 1, v izmeri 59,10 m2 in poslovnega prostora št. 2, v izmeri 52,70 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe številka 608, na parc. št. 692/16-0, k.o. 2524 Trnovo, na naslovu Ulica 7. maja 12, Ilirska Bistrica. Rubež ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici dne 23. 6. 2011