Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

, Stran 1515
Drugo preklicujejo
Aleksander Bevka s.p., Breže 13, Ribnica, potrdila za voznike št. 006026/BGD56-2-3381/2010, izdano 14. 7. 2010, na ime Saša Vidojević, z veljavnostjo do 17. 2. 2011. gnv-320233 Alič Simon, Liminjanska cesta 26, Portorož - Portorose, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009591010, izdajatelj Cetis d.d. gno-320307 Bartol Nadja, Tomšičeva 5, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št. 18099247, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnq-320230 Boršnak Bojana, Dolinska cesta 17a, Koper - Capodistria, strokovni izpit Splošne bolnišnice Celje, leto izdaje 2005. gnn-320208 Borštnar Vesna, Valvazorjeva 3 c, Izlake, študentsko izkaznico, št. 20202030, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gne-320292 Božič Milica, Vrbno 62, Šentjur, certifikat za nacionalno poklicno klasifikacijo za socialnega oskrbovalca na domu, izdajatelj Socialna zbornica Slovenije in UPI - ljudska univerza Žalec, datum izdaje 20. 12. 2010. gni-320213 Car Dajana, Ulica XIV. divizije 14, Metlika, študentsko izkaznico, št. 04040110, izdala Fakulteta za upravo, Ljubljana. gnd-320318 Delić Nedim, Šmartinska cesta 135C, Ljubljana, certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji za voznik/voznica v cestnem prometu, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije, CPU, št. 625/8400.002.4.1., leto izdaje 20. 4. 2007. gns-320229 Emil Grobelnik s.p., Pernovo 17a, Žalec, licenco, št. 005944, za vozilo Iveco turbo daily 59E12, registrska številka CE D9-619. gnu-320251 Gorše Mateja, Brodarjev trg 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19400377, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnk-320186 Grabar Urška, Travniška 6, Celje, študentsko izkaznico, št. 19387859, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana. gno-320207 Groznik Manca, Šentvid pri Stični 143, Šentvid pri Stični, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnh-320214 Helbl Jurij, Dobrava 10a, Radlje ob Dravi, študentsko izkaznico, št. 37000772, izdala Veterinarska fakulteta. gnv-320225 Kaiser Vinko, Selovec 29B, Šentjanž pri Dravogradu, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008329010, izdajatelj Cetis Celje. gni-320288 Kernc Jernej, Grafernauerjeva 17, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63060111, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani. gnc-320294 Kocjan Klaudija, Petelinjek 56, Novo mesto, certifikat o nacionalni poklicni klasifikaciji, maserka, izdajatelj Vita Sana d.o.o., leto izdaje 2004, številka 017/2004/8150.001.5.1., dekliški priimek Klaudija Kocjan Turk. gnb-320320 Košak Črt, Ulica Iga Grudna 11, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19423275, izdala Ekonomska fakulteta. gng-320240 Križnić Eva, Gorenja vas 26A, Gorenja vas, študentsko izkaznico, št. 01005146, izdala Pedagoška fakulteta. gnm-320234 Marinšek Maja, Šmartinska 174, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20030310, izdala Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnb-320245 Mihalič Srečko, Nunska Graba 3, Ljutomer, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdano na ime Srečko Mihalič, izdajatelj Ministrstvo za promet, št. 600211, leto izdaje 1997. gnf-320220 Novak Maruša, Velika Ligojna 12, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 11060031, izdala Zdravstvena fakulteta. gnl-320235 Oman Sergeja, Snakovška cesta 14, Križe, študentsko izkaznico, št. 19846995, izdala Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gno-320232 Osredkar Eva, Polje - Cesta XXVI/24, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01006449, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gng-320290 Oven Andrej, Dolenji Podboršt pri Trebnjem 15, Trebnje, licenco, s ser. št. O0302596, za vozilo Mercedes-Benz, z reg. oznako NM U7-527, in licenco, s ser. št. O0302597, za vozilo MAN, z reg. oznako NM F7-853. gnj-320187 Oven Andrej, Dolenji Podboršt pri Trebnjem 15, Trebnje, licenco, s ser. št. O0302598, za vozilo Mercedes-Benz, z reg. oznako NM 54-59C, in licenco, s ser. št. O0302599, za vozilo MAN, z reg. oznako NM E5-397. gni-320188 Oven Andrej, Dolenji Podboršt pri Trebnjem 15, Trebnje, licenco, s ser. št. O0302604, za vozilo Mercedes-Benz, tip vozila Actros 2543L/NR, z reg. oznako NM 76-75T. gng-320265 Parkelj Leon Nick, Erbežnikova ulica 2, Ljubljana, USO program, pomočnik natakarja, izdano leta 1989, Cene Štupar. gnc-320194 Petkovšek Bojan, Planina 16A, Planina, študentsko izkaznico, št. 63020272, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gni-320263 Pirc Nejc, Zgornja Bela 1B, Preddvor, študentsko izkaznico, št. 71090286, izdala Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnu-320301 Rozman bus Rozman Janez s.p., Lancovo 91, Radovljica, licenco številka 000333/001, za vozilo volvo B 12-60 36E, registrska št. KR 19-90U. gno-320282 Svetin Anja, Leščevje 6, Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št. 01002163, izdala Pedagoška fakulteta. gnd-320268 Šepič Sandra, Podgrad 110, Podgrad, študentsko izkaznico, št. 32006090, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnn-320308 Transporti Draganovič Enes s.p, Tkalska ulica 3/b, Celje, potrdilo za voznike, št. 008118/AD13-2-960/2011, za cestni prevoz blaga v okviru licence Skupnosti, za voznika Delić Nedima, veljavnost od 23. 2. 2011 do 30. 11. 2012, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, leto izdaje 23. 2. 2011. gnr-320229 Vehovec Suzana, Senožeti 52, Ljubljana, obvestilo o uspehu 3. letnika Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo, izdano leta 2009. gnj-320212 Zupanc Andreja, Tržaška cesta 58, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 11070338, izdala Zdravstvena fakulteta. gnq-320255

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti