Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

, Stran 1514
Spričevala preklicujejo
Agić Benjamin, Globoka pot 3, Prestranek, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Prestranek, izdano leta 2009. gnj-320262 Ajdinović Aida, Peč 31, Grosuplje, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Zalog, izdano leta 2009 in 2010. gne-320317 Bele Danijela, Sveti Jurij 14, Rogatec, spričevalo 7. razreda VIZ OŠ Rogatec, št. 1093, izdano leta 2009. gnr-320279 Bele Danijela, Sveti Jurij 14, Rogatec, spričevalo 8. razreda VIZ OŠ Rogatec, št. 783, izdano leta 2010. gnq-320280 Bizjak Neža, Črtomirova ulica 21 a, Ljubljana, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Bežigrad v Ljubljani, izdano leta 2010. gnn-320283 Božič Nataša, Grahovo 35C, Grahovo, maturitetno spričevalo Gimnazije Jesenice, izdano leta 2004. gnz-320221 Bratušek Žan, Šturmovci 28, Videm pri Ptuju, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Videm, št. 244/2009-2, izdano leta 2009. gng-320315 Bratušek Žan, Šturmovci 28, Videm pri Ptuju, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Videm, št. 282-2010-2, izdano leta 2010. gnf-320316 Brglez Karina, Stogovci 3, Ptujska Gora, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Majšperk, št. 75/747-2010, izdano leta 2010. gnt-320277 Bricelj Jure, Beblerjev trg 3, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole v Ljubljani, smer mizar tapetnik, izdano leta 2005. gng-320190 Bricelj Jure, Beblerjev trg 3, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Nove Jarše v Ljubljani, izdano leta 2000. gnl-320189 Bučar Tomaž, Podpeška cesta 108b, Brezovica pri Ljubljani, indeks, št. 59000426, izdala Visokošolsko središče Novo mesto leto izdaje 2001. gnp-320231 Burger Matjaž, Vir, Tolstojeva ulica 20, Domžale, zaključno spričevalo Šole za poklicne voznike Ježica v Ljubljani, izdano leta 1988. gnl-320185 Butenko Černe Mark, Moškričeva 2A, Ljubljana, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Kette in Murn, izdano leta 2008/2009. gng-320215 Čeh Lana, Prade - cesta XII 4, Koper - Capodistria, indeks, št. 18050168, izdala Filozofska fakulteta. gnj-320237 Čuk Matevž, Dolenjska cesta 62, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2010. gnx-320248 Dolenšek Darinka, Gorenje Dole 19, Škocjan, spričevalo Poklicne sr. šole Sevnica, izdano leta 1982. gnm-320284 Domanko Boris, Trg 4. julija 24, Dravograd, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Slovenj Gradec, št. 458, izdano leta 2000. gnc-320219 Donoša Urška, Pertoča 73A, Rogašovci, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, št. 829, izdano leta 2009. gns-320253 Drofenik Tomi, Ceste 87, Rogatec, spričevalo 7. razreda VIZ OŠ Rogatec, št. 1099, izdano leta 2009. gnl-320260 Drofenik Tomi, Ceste 87, Rogatec, spričevalo 8. razreda VIZ OŠ Rogatec, št. 815, izdano leta 2010. gnk-320261 Filipič Manca, Na Lazih 11, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Brezovica, izdano leta 2009 in 2010. gnl-320210 Frančeškin Jan, Oktobrske revolucije 21, Izola - Isola, spričevalo 1. letnika Gimnazije Piran, izdano leta 2009. gnw-320224 Golob Jaka, Skrbinškova 16, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2008. gnl-320310 Golob Jaka, Skrbinškova 16, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2009. gnk-320311 Golob Jaka, Skrbinškova 16, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2009. gnj-320312 Gradinjan David, Gašperšičeva ulica 6, Ljubljana, indeks, št. 71060670, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnd-320193 Ivanovič Blaž, Jana Husa 9, Ljubljana, spričevalo 5. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 2011. gnv-320200 Jukič Velimir, Cesta v Mestni Log 81, p.p. 428, Ljubljana, spričevalo Šolskega centra Krško - Tehnična srednja šola, št. 1455, izdano leta 1980. gny-320222 Kastelic Barbara, Pristava pri Šentjerneju 13, Šentjernej, potrdilo o končani srednji šoli in opravljeni poklicni maturi, izdala Srednja šola Josipa Jurčiča, Ivančna Gorica, leta 2002, na ime Sadar Barbara. gny-320297 Kastelic Žiga, Bogneča vas 7, Trebelno, spričevalo 7. in 8. razreda Osnovne šole Nove Fužine v Ljubljani, izdano leta 2009 in 2010. gnd-320293 Klemen Maša, Vnanje Gorice 13, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 7. razred OŠ Brezovica, izdano leta 2009. gne-320267 Klepec Anton, Krasinec 33, Gradac, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Črnomelj, št. 27/8-82, izdano leta 1982. gnc-320319 Kobe Mari, Jablovec 34, Podlehnik, maturitetno spričevalo Ekonomske šole Novo mesto, št. 201/81, izdano leta 1981. gnw-320274 Koželj Polona, Spodnje Gameljne 26, Ljubljana Šmartno, spričevalo 7. in 8. razreda Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, izdano leta 2009 in 2010. gnz-320296 Kraljević Ana, Podraga 60, Podnanos, spričevalo 1. letnika Gimnazije Veno Pilon Ajdovščina, izdano leta 1979, izdano na ime Lozej Ana. gnb-320195 Kraljević Ana, Podraga 60, Podnanos, spričevalo 2. letnika Gimnazije Veno Pilon Ajdovščina, izdano leta 1980, izdano na ime Lozej Ana. gnz-320196 Kraljević Ana, Podraga 60, Podnanos, spričevalo 3. letnika Gimnazije Veno Pilon Ajdovščina, izdano leta 1981, izdano na ime Lozej Ana. gny-320197 Kraljević Ana, Podraga 60, Podnanos, spričevalo 4. letnika Gimnazije Veno Pilon Ajdovščina, izdano leta 1982, izdano na ime Lozej Ana. gnx-320198 Kraljič Vid, Dolenji Lazi 55, Ribnica, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Franceta Prešerna Ribnica, št. 370/2010-6, izdano leta 2010. gnh-320314 Kržan Zala, Dermotova 6a, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 2006. gnx-320273 Laibuta Alexander Baariu, Resljeva cesta 8, Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razred OŠ Toneta Čufarja, izdano leta 2009 in 2010. gnf-320266 Lang Kristjan, Martjanci 45 b, Martjanci, spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1995. gnf-320191 Lazarević Aleksander, Kunaverjeva ulica 9, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Toneta Čufarja, izdano leta 2010. gnw-320299 Logonder Jaka, Krivec 4, Ljubljana, spričevalo 1. in 3. letnik Gimnazije Šiška, izdano leta 2006 in 2009. gni-320238 Luketić Polonca, Rožna dolina, Cesta XV/20A, Ljubljana, spričevalo 9. razreda Vzgojnega zavoda Planina, izdano leta 2007. gni-320313 Matić Klara, Srednje Gameljne 18f, Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Šmartno pod Šmarno goro, izdano leta 2009 in 2010. gnu-320226 Mencin Jaka, Zabošt 19, Šentvid pri Stični, spričevalo 1. letnika SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 2010. gnr-320204 Miklič Tadej, Veliki Breg 28, Mojstrana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Jesenice, izdano leta 2008. gnt-320202 Milanovič Rok, Ravnik 24, Celje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje naravoslovne šole. gnb-320270 Močnik Matic, Gornji Rudnik II/3, Ljubljana, indeks, št. 23090581, izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani. gnh-320289 Nagode Urška, Tržaška cesta 154A, Logatec, spričevalo 5. razreda Glasbene šole Logatec, izdano leta 2009. gny-320272 Ocvirk Lucija, Vrhe 13, Teharje, indeks, št. 18060166, izdala Filozofska fakulteta Ljubljana. gnm-320259 Pavlin Zoja Tia, Jakopičeva ulica 14, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Toneta Čufarja, izdano leta 2010. gnt-320227 Penko Maša, Moškričeva ulica 40, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani, št. II-K312, izdano leta 2010. gnb-320295 Pirc Nina, Nebčeva ulica 104, Škofljica, maturitetno spričevalo Srednje veterinarske šole, izdano leta 2010. gns-320303 Polajnar Klemen, Hraše 22, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Simona Jenka Smlednik, izdano leta 2008. gnx-320223 Polanec Klara, Efenkova 36, Celje, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Lava, Celje, izdano leta 2009. gnq-320305 Portir Aleksandra, Rošpoh - del 19, Maribor, spričevalo 8. razreda OŠ Kamnica, izdano leta 2010. gnu-320201 Premrl Boštjan, Vrhpolje 26, Vipava, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne in tehniške kmetijsko-živilske šole Nova Gorica, izdano leta 2000/2001. gnm-320209 Prijatelj Laura, Streliška ulica 1, Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Poljane, izdano leta 2009 in 2010. gnf-320291 Puljić Tamara, Tržaška cesta 40, Postojna, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Miroslava Vilharja Postojna, izdano leta 2009. gnl-320285 Puljić Tamara, Tržaška cesta 40, Postojna, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Pivka, izdano leta 2010. gnk-320286 Pušnik Mateja, Gmajna 25H, Slovenj Gradec, spričevalo poklicne mature Srednje strokovne zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano leta 2007. gnk-320211 Rahne Urša, Bukovica pri Vodicah 49, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Vodice, izdano leta 2010. gnc-320244 Rajtar Nuša, Trnje 113C, Črenšovci, spričevalo 7. razreda OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, št. 66, izdano leta 2008/2009. gnw-320199 Rutar Sara, Rimska cesta 6A, Laško, spričevalo 7. razreda OŠ Primoža Trubarja Laško, izdano leta 2008/2009. gnv-320300 Samsa Tina, Kal 57, Pivka, maturitetno spričevalo Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo, izdano leta 2006. gnz-320271 Serec Nataša, Bernekerjeva 11, Ljubljana, zaključno spričevalo Gimnazije Frana Miklošiča, izdano leta 1988. gnz-320246 Slejko Vladimir, Ravne 10A, Črniče, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene tehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1983. gne-320217 Slejko Vladimir, Ravne 10A, Črniče, spričevalo o zaključnem izpitu ŠC Ajdovščina, Poklicna gradbena šola, št. 356/80, izdano leta 1980. gnd-320218 Snoj Črt, Vevška cesta 8, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2008. gnp-320256 Stenovec Vanda, Mavčičeva 58, Mavčiče, indeks, št. 30015733, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. gno-320257 Sterle Ana, Iška vas 109, Ig, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Ig, št. 715-2009, izdano leta 2009. gnf-320216 Susak Serif, Paul Heyse Strasse 17, München, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1986. gnp-320206 Šajtegel Klavdija, Vodovnikova 44, Slovenska Bistrica, spričevala 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo zaključnega izpita Steklarske šole Rogaška Slatina, izdana 1991, 1992, 1993, št. spričevala zaključnega izpita 251 23/6-1993. gny-320247 Škrgič Sabina, Šifrerjeva 1, Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Jožeta Moškriča, izdano leta 2009 in 2010. gnq-320205 Škrinjar Patricija, Veščica 34B, Ljutomer, spričevalo 7. razreda OŠ Stročja vas, številka 263/09-704, izdano leta 2009. gnm-320309 Zankoč Andreja, Kampolin 46 a, Portorož - Portorose, spričevalo 3. letnika Zdravstvene šole, izdano leta 2008. gne-320192 Zelenčić Goran, Tbilisijska ulica 60, Ljubljana, indeks, izdala Srednja gostinska šola v Ljubljani, leto izdaje 1994. gnz-320321 Žerdin Jakob, Archinetova 11, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Toneta Čufarja, izdano leta 2009. gnd-320243

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti