Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Dn 2476/2010 Os-2856/11 , Stran 1509
Dn 2476/2010 Os-2856/11
Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni sodnici Lei Chiabai, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Gospane Simič, Bevkova ulica 3, Ajdovščina, ki jo zastopa Odvetniška družba Matoz, o.p., d.n.o., iz Kopra, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, dne 11. 4. 2011 izven naroka izdalo sklep opr. št. Dn 2476/2010, o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin, in sicer: – prodajne pogodbe, sklenjene med Primorjem, d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina, in Rajem Simičem dne 18. 2. 2005 pod št. S24/TRATA/26; – zemljiškoknjižnega dovolila družbe Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina, št. L100-1372/05-DLi-kp z dne 30. 5. 2005, in se nanašata na nepremičnino, z identifikacijsko št. 3.E – stanovanje št. 24, v pritličju, v izmeri 89,50 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu, Na Trati 2, Ajdovščina, z identifikatorjem 1624.ES, stoječo na zemljišču s parc. št. 1140/4, k.o. Ajdovščina, vpisano pri podvložku št. 1761/3, k.o. Ajdovščina. Predlagana vknjižba lastninska pravice na zgoraj na zgoraj navedeni nepremičnini, se zahteva v korist imetnikov z imenoma: Rajo Simič, rojen 24. 11. 1952, stanujoč Bevkova ulica 3, Ajdovščina – do deleža ½, Gospana Simič, rojena 25. 8. 1963, stanujoča Bevkova ulica 3, Ajdovščina – do deleža 1/2. Vse morebitne imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini sodišče poziva, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost, oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ajdovščini dne 22. 4. 2011

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti