Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Št. 70/2011 Ob-3567/11 , Stran 1489
Št. 70/2011 Ob-3567/11
Svet Centra za socialno delo Maribor, Dvorakova ul. 5, Maribor, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2) ter 32. in 33.člena Statuta Centra za socialno delo Maribor objavlja javni razpis za prosto delovno mesto: direktorja/direktorice Centra za socialno delo Maribor. Skladno s Statutom Centra za socialno delo Maribor mora kandidat/ka poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu: – visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj ali – višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu ter dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu za delo na področju socialnega varstva, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje, – za direktorja je lahko imenovan tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnjega odstavka, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu/ji mandat na podlagi zakona preneha. Kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno obdobje petih let in sklenil/a pogodbo o zaposlitvi za določen čas mandatnega obdobja. Mandat bo nastopil/a, ko bo po končanem izbirnem postopku podal soglasje še minister, pristojen za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa Mestne občine Maribor. Prijavi morajo kandidati/tke priložiti ustrezna overjena dokazila o izpolnjevanju pogojev, življenjepis, reference o dosedanjem strokovnem delu ter potrdilo: – da niso bili/e pravnomočno obsojeni/e zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti Prijavi je prav tako potrebno priložiti program dela z vizijo razvoja Centra za socialno delo Maribor. Pisno prijavo morajo kandidati/tke poslati po pošti v zaprti ovojnici z opombo »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja!« v roku 15 dni od dneva objave na naslov: Center za socialno delo Maribor, Dvorakova ul. 5, 2000 Maribor. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati/tke bodo o izbiri pisno obveščeni/e v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti