Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Ob-3556/11 , Stran 1488
Ob-3556/11
Svet zavoda – Center za idrijsko dediščino, Mestni trg 1, 5280 Idrija, je v skladu z 10. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Center za idrijsko dediščino (Uradni list RS, št. 55/10, 73/10) sprejel sklep o objavi javnega razpisa za imenovanje direktorja javnega zavoda – Center za idrijsko dediščino. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg predpisanih zakonskih pogojev izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – VII. stopnja izobrazbe, – 4 leta ustreznih delovnih izkušenj, – organizacijske in vodstvene sposobnosti, – znanje angleškega jezika na višji ravni, – predložen petletni načrt s finančnim okvirom poslovanja zavoda. Za izpolnjevanje pogojev ustreznih delovnih izkušenj ter organizacijskih in vodstvenih sposobnosti se šteje delovna doba na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu oziroma izkušnje s projektnim vodenjem. Izpolnjevanje pogojev zahtevane izobrazbe in višje ravni znanja angleškega jezika se izkazuje z izjavo kandidata. Obseg dela in naloge direktorja so podrobneje navedene v 10. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Center za idrijsko dediščino (Uradni list RS, št. 55/10, 73/10). Kandidati pošljejo svoje pisne prijave priporočeno po pošti z vsemi dokazili in gradivi na naslov: Center za idrijsko dediščino, svet zavoda, Mestni trg 1, 5280 Idrija, s pripisom: »Ne odpiraj! Za razpis – direktor CID«, in sicer najkasneje do torka, 28. junija 2011. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe (navedena stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka ter ustanova), 2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah (naveden datum sklenitve in prekinitve zaposlitve delovnega razmerja ter kratek opis dela), 3. izjavo o znanju angleškega jezika na višji ravni (navedena vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija), 4. petletni načrt dela zavoda s finančnim okvirom poslovanja zavoda, 5. kratek življenjepis kandidata z navedbo pridobljenih znanj in veščin, 6. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 7. izjavo, da kandidat dovoljuje svetu zavoda pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih organov za namen preverjanja izpolnjevanja razpisnih pogojev. O izboru bo svet zavoda odločal na podlagi preučitve prispelih prijav (gradiv in priloženih dokazil), kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje do srede, 13. julija 2011. Svet zavoda se lahko na podlagi prostega preudarka odloči tudi za dodatne načine pridobivanja informacij o primernosti kandidata (razgovor, ugotavljanje poslovnih in strokovnih lastnosti kandidatov, reference, predložitev dodatnih dokazil ipd.). Svet zavoda prepozno prispelih vlog ne bo obravnaval. Direktorja imenuje svet zavoda po pridobljenem soglasju Občinskega sveta Občine Idrija, in sicer za mandatno obdobje petih let. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Kontakt za dodatne informacije: tel. 05/37-34-504, e-pošta: simon.bizjak@idrija.si.
Svet zavoda – Center za idrijsko dediščino

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti