Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

, Stran 1355
Drugo preklicujejo
Adnan Jakupović s.p., Rožna dolina, cesta II 39, Ljubljana, licenco številka 011985, veljavnost do 30. 9. 2013, za vozilo LJ UZ-227 MARECEDES-BENZ, E/270 T/CDI AUT, serijska številka o1022317, izdano 30. 9. 2008. gnf-319941 Ajdinović Leo, Miklošičeva cesta 15A, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gni-319938 Alao John Adeyanju, Ulica Osvobodilne fronte 14, Izola - Isola, študentsko izkaznico, št. 63990022, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnu-319976 Avtokleparstvo prevozi Glas, Presladol 49A, Brestanica, voznikove licence, z imenom Oleksander Stepanenko, potrdilo št. 008312/MJ 29-2-2390/2010, izdano dne 7. 6. 2010 do 20. 5. 2011. gne-319967 Bajrič Kenan, Goriška ulica 61, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET. gnr-319979 Boc Tina, Zupanova ulica 9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18070591, izdala Filozofska fakulteta. gnq-319980 Boltavzer Rok, Kovičeva ulica 9, Maribor, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdano na ime Rok Boltavzer, izdajatelj Ministrstvo za promet, št. 612166, leto izdaje 1998. gno-319957 Cakić Aleksandar, Agrokombinatska cesta 6 a, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET v Ljubljani, smer ekonomski tehnik. gnt-319902 Dejan Rok, Breznikova ulica 32, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala SC PET. gns-319978 DPO & CO Filovci d.o.o., Filovci 22, Bogojina, dovolilnice, št. 060778, za državo Ukrajina, oznaka države 804/11. gnz-319946 Golja Andrej, Zgornja Selnica 72, Selnica ob Dravi, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500021820000, izdajatelj Cetis. gnl-319985 Grahovac Radomir, Srednje Gameljne 8, Ljubljana Šmartno, potrdilo nacionalne poklicne kvalifikacije NPK za voznike, izdan leta 2009. gnr-319954 Hartman Jože, Spodnje Bitje 42, Žabnica, ID dokumenta za kasaško kobilo AMO, izpis iz registra slovenskih kasaških konj, ID dokument izdan na ime Jože Hartman, Spodnje Bitnje 42, Žabnica. gnn-319933 Hocheger Natalija, Kupšinci 19, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 71100436, izdala Biotehniška fakulteta. gnv-319975 Immaculate Mary Mbabazi, Vilharjeva 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19490831, izdala Univerza v Ljubljani. gnz-319921 Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05) naslednje neveljavne enotne žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Bogdan Munda, inž. el., E-0547, Janez Javšovec, inž. el., E-0508, Boris Cajnko, univ. dipl. inž. el., E-0451, Dušan Gorjup, univ. dipl. inž. el., E-0141, Damjan Detela, univ. dipl. inž. el., E-1376, Anton Pretnar, inž.el., E-1290, Radoslav Snedic, inž.el., E-0364, Vladimir Hunjadi, dipl. inž. el., E-1484, Lalić Momčilo, inž.el., E-0889, Sašo Ručigaj, dipl. inž. el., E-0775, Ignac Škoda, univ. dipl. inž. el., E-1173, Bernad Tirič, inž.el., E-0424, Janez Kazimir Tomažin, univ. dipl. inž. el., E-0954, Jozo Slejko, univ. dipl. inž. el., E-1068, mag. Anton Končar, univ. dipl. inž. el., E-0921, Vlado Berke, univ. dipl. inž. el., E-1272, Boris Bizjak, univ. dipl. inž. el., E-0875, Mladen Tešnjak, univ. dipl. inž. el., E-0422, Darko Sklamba, inž.el., E-0361, Alfonz Gušič, univ. dipl. inž. el., E-0170, Tomaž Pintar, univ. dipl. inž. el., E-0324, Bogoslav Gojčič, inž.el., E-0545, Milan Mlakar, E-9105, Marjan Savič, univ. dipl. inž. el., E-0336, Anton Hanžič, univ. dipl. inž. el., E-0961, Stojan Dominko, E-9337, Lobnik Bruno, inž. gradb., G-2036, Marjan Harjač, inž. gradb., G-2461, Branko Šrok, inž. gradb., G-0694, Vesna Handanović, inž. gradb., G-1740, Ana Trunkl, univ. dipl. inž. grad., G-2016, Emil Brence, G-9427, Marta Merkuža, univ. dipl. inž. grad., G-1880, Rožamarija Fijavž, G-9001, Boris Čepin, inž. gradb., G-0750, Suzana Kavaš, univ. dipl. inž. grad., G-2558, Borut Gaberšek, univ. dipl. inž. grad., G-1361, Milena Višnjei, inž. gradb., G-2436, Roman Kramer, univ. dipl. inž. grad., G-0866, Bojan Zakonjšek, univ. dipl. inž. grad., G-0787, Vene Željko, univ. dipl. inž. grad., G-0217, Janko Toškan, univ. dipl. inž. grad., G-1113, Franc Riček, inž. gradb., G-1331, Boris Kubelj, inž. gradb., G-2555, Pavla Murekar, univ. dipl. inž. grad., G-2326, Milan Pantar, univ. dipl. inž. grad., G-1100, Rudolf Ahčan, univ. dipl. inž. grad., G-2479, Srečko Kortnik, dipl. inž. grad., G-2769, Tomislav Gubanec, univ. dipl. inž. str., S-0199, Vladimir Saftić, univ. dipl. inž. str., S-0068, Ivan Čakš, univ. dipl. inž. str., S-0604, Danilo Deželak, dipl. inž. str., S-1339, Drago Zupan, inž. stroj., S-0488, Almutasem Assayed, univ. dipl. inž. str., S-0949, Spasoja Grahovac, inž. stroj., S-1528, Niko Vukša, inž. stroj., S-0955, Tomaž Tušek, univ. dipl. inž. str., S-1081, Kosta Lazetič, univ. dipl. inž. str., S-0892, Dominik Dušak, univ. dipl. inž. str., S-0697, Janez Rožmarin, inž. stroj., S-0792, Janko Vodičar, univ. dipl. inž. str., S-0454, Emiljan Kožar, inž. stroj., S-0267, Janez Obermajer, univ. dipl. inž. str., S-0743, Jože Štravs, univ. dipl. inž. str., S-0881, Dragiša Maksič, dipl. inž. str., S-1021. Ob-3362/11 Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05) neveljavne enotne žige brez dodatnih oznak: Anton Pelko, univ. dipl. inž. el., E-1011, Boris Moškon, inž. stroj., S-1103, Ivan Sečkar, univ. dipl. inž. grad., G-1024, Zvonko Rijavec, inž. stroj., S-1139. Ob-3363/11 Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05) neveljavne izkaznice: št. izkaznice 38253 z veljavnostjo 30. 6. 2011, št. izkaznice 40728 z veljavnostjo 30. 6. 2011, št. izkaznice 40829 z veljavnostjo 30. 6. 2011, št. izkaznice 40585 z veljavnostjo 30. 6. 2011. Ob-3364/11 Koren Andrej, Piškova ulica 7, Orehova vas, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdano na ime Koren Andrej, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 1997. gnw-319949 Kukovec Anton, Peršonova ulica 49, Ptuj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017085000, izdajatelj Cetis d.d. gnj-319987 Majerič Aleš, Spodnje Pirniče 20 f, Medvode, študentsko izkaznico, št. 19326658, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnw-319899 Matoles d.o.o., Legen 125, Šmartno pri Slovenj Gradcu, dovolilnico 643/11, Rusija, št. 0511944. gnv-319925 Ogrin Darko, Livarska 13a, Ivančna Gorica, potrdila/certifikata o strokovni usposobljenosti za prodajalca oziroma trgovskega poslovodjo, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnu-319905 Orlenko Mariia, Vilharjeva 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19490869, izdala Univerza v Ljubljani. gnf-319920 Panič Nemad, Ipavčeva ulica 10, Brežice, študentsko izkaznico, št. 63030261, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana. gnl-319910 Pasič Klemen, Živinozdravska 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41050159 (vpisna številka), izdala Medicinska fakulteta. gnp-319931 Petrovčič Rebeka, Kolodvorska 17, Postojna, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, št. 0006024054. gnp-319906 Pirjevec Luka, Vrtovin 27 a, Črniče, študentsko izkaznico, št. 19373771, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnv-319950 Pirnovar Vesna, Trnovska ulica 2, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnq-319930 Sandić Sanja, Emilia Driolia 1, Izola - Isola, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Koper, št. 0005998873. gnk-319986 Simon Curk s.p., Goriška cesta 14, Vipava, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011812000, za Franc Curk, izdajatelj Cetis d.d. gnm-319984 Šercelj Janez, Jurčičeva ulica 66, Žužemberk, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004643000, izdajatelj Cetis d.d. gng-319965 Šima Martin, Neubergerjeva ulica 25, Ljubljana, licenco št. 012192, izdano pri OZS dne 5. 8. 2009, z veljavnostjo do 5. 8. 2014, serijska št. O1010950. gnr-319929 Škrlj Vesna, Begunje pri Cerknici 131, Begunje pri Cerknici, dijaško izkaznico, izdal Šolski center Postojna. gnm-319934 T.L.Sirk d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica, dovolilnico, št. 0001002, za državo 11, oznaka države 191. gnn-319983 Temlin Živa, Polzela 67A, Polzela, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Celje. gnl-319960 Volčjak Marko, Bukov Vrh nad Visokim 12, Škofja Loka, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026515000, izdajatelj Cetis d.d. gni-319963 Zetit, d.o.o., Ljubljana, Beblerjev trg 8, Ljubljana, dovolilnico za Belorusijo, oznaka dovolilnice 11201, št. 2044894, izdalo Ministrstvo za promet. gnx-319898

AAA Zlata odličnost