Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

, Stran 1354
Spričevala preklicujejo
Beč Barbara, Tureli 6, Renče, spričevalo o zaključnem izpitu SDEŠ Nova Gorica, izdano leta 1991. gno-319982 Bohinc Tomaž, Zalog pri Cerkljah 39, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo o končani osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje, izdano leta 1990. gnl-319935 Bosnar Ana, Kodrova 4C, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Jože Moškrič, izdano leta 2008/2009. gnj-319962 Brecl Žan, Frankolovo 57, Frankolovo, spričevalo 2. letnika Šolskega centra Celje, izdano leta 2010. gnm-319909 Buček Katja, Brstovnica 7B, Rimske Toplice, spričevalo 1. letnika SŠ Celje, Srednje šole za strojništvo in mehatroniko, št. III/323, izdano leta 2007/2008. gnk-319961 Buljubašić Seada, Ljubljanska cesta 22, Postojna, spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske in prometne šole Koper, št. 126, izdano leta 2000/2001. gnj-319912 Caf Iris, Gomila 15, Destrnik, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Destrnik - Trnovska vas, izdano leta 2009. gnc-319944 Caf Iris, Gomila 15, Destrnik, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Destrnik - Trnovska vas, izdano leta 2010. gnb-319945 Casar Danilo, Tomšičeva 31, Rakičan, Murska Sobota, spričevalo poklicne mature Ekonomske šole Murska Sobota, št. EKT-321-022, leto izdaje 2002. gny-319947 Čampa Nejc, Viška cesta 4, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 2003. gns-319903 Čeh Borut, Ulica borcev NOB 19, Portorož - Portorose, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 1991. gnu-319951 Četković Tadeja, Kajuhova ulica 32, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Jože Moškrič, izdano leta 2009. gnh-319939 Eškutič Dejan, Miklošičeva 1, Celje, spričevalo od 1.–4. letnika in zaključno spričevalo Centra srednjih šol Velenje. gnd-319968 Felicijan Luka, Lemberg 10A, Nova Cerkev, spričevalo 7. razreda OŠ Dobrna, izdano leta 2009. gnc-319969 Felicijan Luka, Lemberg 10A, Nova Cerkev, spričevalo 8. razreda OŠ Dobrna, izdano leta 2010. gnb-319970 Frelih Matjaž, Cesta revolucije 1B, Jesenice, maturitetno spričevalo Gimnazije Jesenice, izdano leta 2006. gnf-319966 Gašpar Vid, Spodnje Škofije 158, Škofije, maturitetno spričevalo Srednje ekonomsko poslovne šole Koper, izdano leta 2011. gnc-319994 Gömböš Daniel, Lendavska cesta 12, Petišovci, Lendava - Lendva, spričevalo 3. letnika DSŠ Lendava, izdano leta 2010. gni-319988 Hren Pija, Polzela 49, Polzela, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Polzela, izdano leta 2010. gnx-319948 Ilić Marinka, Vojkova 12A, Velenje, letno spričevalo za 3. letnik (kemijski tehnik), ki ga je izdala Srednja tehniška šola Celje, IE Elektro, Kemija, izdano leta 1995. gno-319932 Jeraj Alenka, Zgornje Pirniče 3 a, Medvode, Potrdilo o zaključeni izobrazbi trgovski tehnik, izdalo Izobraževalno središče Miklošič v Ljubljani. gnu-319901 Jerele Jože, Bohoričeva 19, Krško, spričevalo 4. letnika Gimnazije Brežice, izdano leta 1978. gnn-319908 Jerman Uroš, Kidričeva 13B, Trzin, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano leta 2001. gnq-319955 Kočevar Vid, Lubejava ulica 1, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 2010. gnw-319974 Kotar Ema, Konjšica - del 17, Polšnik, indeks, št. 18101345, izdala Filozofska fakulteta. gnw-319924 Levačić Simon, Veliki Vrh pri Litiji 25, Litija, spričevalo o končani OŠ Dol pri Ljubljani. gnt-319977 Markan Rok, Pot na Fužine 33, Ljubljana, obvestilo o uspehu 4. letnika ŠC PET Ljubljana. gnp-319956 Marton Izda Nastja, Blasov breg 3, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Milana Šuštaršiča, izdano leta 2010. gng-319940 Milanovič Rok, Ravnik 24, Celje, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1993. gnd-319918 Mustar Eva, Staretova ulica 44, Kranj, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Božidarja Jakca v Ljubljani, izdano leta 2009. gns-319953 Novak Mateja, Deteljica 13, Tržič, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole, št. I/TKON1663, izdano leta 1992, izdano na ime Košir Mateja. gnh-319989 Oražem Domen, Humec 4, Dolenja vas, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Ribnica, izdano leta 2009. gnz-319971 Rozina Miha, Za povrtmi 1, Šmartno pri Litiji, maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad v Ljubljani, izdano leta 2004. gnv-319900 Sevnik Marko, Brezje pri Bojsnem 11, Globoko, spričevalo 4. letnika – zaključno Srednje tehnične šole Krško, izdano leta 2002. gnw-319907 Smodiš Teja, Gederovci 33, Tišina, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, Rakičan, in obvestilo o uspehu zaključnega izpita, spričevalo o poklicni maturi in obvestilo o uspehu pri maturi, izdano leta 2006, 2009. gnk-319911 Starič Bojan, Prelesje 42, Šentrupert, diplomo Srednje lesarske šole Škofja Loka, št. 261-178/86, leto izdaje 1986. gnm-319959 Šoško Kaja, Delavska ulica 7, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2009. gnr-319904 Špilak Srečko, Linhartova cesta 15, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehniških strok in osebnih storitev. gne-319942 Ternar Tadej, Trnje 10, Črenšovci, spričevalo 3. letnika DSŠ Lendava, izdano leta 2010. gnn-319958 Tonkli Jure, Badovičeva 6, Laško, spričevalo 2. letnika Srednje strokovne in poklicne šole Celje, št. P-I/536, izdano leta 2004. gnp-319981 Trbovc Vesna, Krsinji Vrh 2A, Tržišče, maturitetno spričevalo Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta 2004. gnf-319991 Vičič Kristina, Ulica 7. maja 16, Ilirska Bistrica, indeks, št. 01008536, izdala Pedagoška fakulteta. gnx-319973 Vitežnik Natan, Gradaška ulica 20, Ljubljana, indeks, št. 18101113, izdala Filozofska fakulteta. gns-319928 Žnidarko Drago s.p. Lešje 3, Majšperk, spričevalo o opravljenem rednem usposabljanju, Avto Šola Prah, št. 05012, izdano leta 2010. gnx-319923 Žnidaršič Anita, Dolenjska cesta 40, Ljubljana, spričevalo 4. letnika in spričevalo poklicne mature, izdala Srednja upravno-administrativna šola v Ljubljani leta 2002. gnd-319943

AAA Zlata odličnost