Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

II D 1980/2009 Os-3232/11 , Stran 1352
II D 1980/2009 Os-3232/11
V zapuščinski zadevi, opr. št. »D« II D 1980/2009, po pokojnem Nikolaju Jakilu, sinu Andreja Jaklja, rojenem 25. 4. 1892, umrlem 30. 3. 1966, nazadnje stanujočem na naslovu Links der Lassnitz 46, Tillmitsch, Avstrija, takrat državljanu SRS in SFRJ, je naslovno sodišče odredilo oklic. Zapustnik je bil ob smrti poročen z Josepino Jakil, dekliški priimek Weber, rojeno 20. 9. 1898, s katero ni imel otrok. Zapustnik je imel sestro Mihaelo Carnelluti, rojeno 17. 1. 1900, ki je umrla in zapustila sina Tita Carneluttija, rojenega 13. 8. 1923 (njegova žena je Tamara Carnelutti, rojena 20. 12. 1926); nadalje brata Venčeslava Jakila, ki je umrl in zapustil hčer Marjuto Jaklič, rojeno 15. 11. 1922, in sina Andreja Jakila, rojenega 2. 4. 1925, ki je umrl in je po njem dedovala njegova žena Berta Dlopst Jakil, rojena 20. 3. 1935, ter brata Julija Jakila, ki je umrl leta 1945 in zapustil hčer Lucijo Jakil, rojeno 22. 2. 1924, ki je umrla in zapustila hčer Marjano Fingerhut, poročeno Derganc, rojeno 1947. Ker sodišče z več podatki o zakonitih dedičih ne razpolaga, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se mu priglasijo v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča ter v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 5. 2011

AAA Zlata odličnost