Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

I 1126/2008 Os-2859/11 , Stran 1351
I 1126/2008 Os-2859/11
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zadevi upnika Aleša Milosavljevića, Panonska ulica 7, Maribor – dostava, ki ga zastopa odvetnik Janko Jerman, Partizanska c. 30, Maribor, proti dolžniku Ferdinandu Perku, Tavčarjeva ul. 18, Ptuj, zaradi izterjave 12.175,35 EUR s pp, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, s sklepom opr. št. 1022 I 1126/2008, z dne 24. 3. 2011, za začasnega zastopnika dolžniku postavilo odvetnika mag. Matjaža Jugovca, Partizanska cesta 13a, Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 24. 3. 2011

AAA Zlata odličnost