Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

VL 176755/2010 Os-3185/11 , Stran 1351
VL 176755/2010 Os-3185/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche Zavarovalno zastopništvo d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj, o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Srečku Čulk, Gosposka ulica 10, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Anka Kenda Oražem, Trdinova ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave 962,65 EUR, sklenilo: dolžniku Sreču Čulk, Gosposka ulica 10, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Alenka Kenda Oražem, Trdinova 7, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 4. 2011

AAA Zlata odličnost