Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

VL 115263/2010 Os-3158/11 , Stran 1351
VL 115263/2010 Os-3158/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice KBM Fineko d.o.o. – Skupina Nove KBM (prej Nova KBM d.d.), Ulica Vita Kraigherja 5/IV, Maribor, proti dolžnici Mariji Jovanović, Straška Gorca 12, Prevorje, zaradi izterjave 15.236,56 EUR, sklenilo: dolžnici Mariji Jovanović, Straška Gorca 12, Prevorje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi Vrabič Magdalena, Leona Dobrotinška 3, Šentjur. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 5. 4. 2011

AAA Zlata odličnost