Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

VL 81021/2008 Os-3157/11 , Stran 1351
VL 81021/2008 Os-3157/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa Breda Petelinc, Zaloška cesta 2, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Muhamet Veliqi, Streliška ulica 36, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa odvetnica Slobodanka Klinc, Nazorjeva ulica 8, Ljubljana, zaradi izterjave 320,54 EUR, sklenilo: Razreši se začasno zastopnico Ireno Jamšek, Halas, Bethovnova ulica 12, Ljubljana, ki je bila postavljena s sklepom z dne 31. 3. 2011. Za začasno zastopnico se postavi Slobodanko Klinc, Nazorjeva ulica 8, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 7. 4. 2011

AAA Zlata odličnost