Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

VL 20813/2009 Os-3058/11 , Stran 1351
VL 20813/2009 Os-3058/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, ki jo zastopa Nina Grižonič, Celovška 182, Ljubljana, proti dolžniku Alojzu Radovanu, Metelkova ulica 5, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa odvetnik Jože Hribernik, Miklošičeva 20, Ljubljana, zaradi izterjave 1.741,43 EUR sklenilo: dolžniku Alojzu Radovanu, Metelkova ulica 5, Ljubljana – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jože Hribernik, Miklošičeva 20, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 17. 3.2011

AAA Zlata odličnost