Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

VL 128014/2008 Os-3056/11 , Stran 1350
VL 128014/2008 Os-3056/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku Davorinu Ferk, Cesta Krških žrtev 37, Krško, zaradi izterjave 152,30 EUR, sklenilo: dolžniku Davorinu Ferk, Cesta Krških žrtev 37, Krško, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Dušan Dornik, Cesta Krških žrtev 40, Krško. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 30. 3.2011

AAA Zlata odličnost