Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

VL 6555/2011 Os-3033/11 , Stran 1350
VL 6555/2011 Os-3033/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Aleasing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Vrunčeva ulica 1, Celje, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Fridl & Hlastec, d.o.o., Titova cesta 2a, Maribor, proti dolžniku Igorju Klep, Knafelčeva ulica 30, Rače – Fram, ki ga zastopa odvetnik Albin Puclin, Ulica talcev 15, Maribor, zaradi izterjave 5.303,46 EUR, sklenilo: dolžniku Igorju Klep, Knafelčeva ulica 30, Rače – Fram se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Albin Puclin, Ul. talcev 15, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 18. 3. 2011

AAA Zlata odličnost