Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Dn 3658/2010 Os-2629/11 , Stran 1350
Dn 3658/2010 Os-2629/11
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah s sklepom z dne 9. 3. 2011, št. Dn 3658/2010, na predlog predlagatelja Jurija Priteklja, Sotensko pri Šmarju 7/a, Šmarje pri Jelšah, začelo postopek za izbris stare hipoteke pri nepremičnini, parc. št. 668, vpisani v vl. št. 326, k.o. Dvor, last predlagatelja do celote, vknjižene zastavne pravice za posojilno terjatev Beogradske banke TB Ljubljana, PE Žalec, v znesku 200.000,00 din z 12% obrestmi, vknjižene na podlagi posojilne pogodbe z dne 13. 8. 1980. Hipotekarnega upnika oziroma zastavnega upnika, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko na zgoraj navedeni nepremičnini, se poziva, da v roku treh mesecev od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču nasprotuje izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega zemljiškoknjižnega postopka.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah dne 12. 4. 2011

AAA Zlata odličnost