Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Dn 17482/2002 Os-1217/11 , Stran 1350
Dn 17482/2002 Os-1217/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Franca Žlahtiča in Renate Jakopič Žlahtič, oba Knobleharjeva 18, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, stanovanje z ident. št. 4.E, vpisani v podvl. št. 365/4 v k.o. Nove Jarše, dne 26. 4. 2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 465-758/91 z dne 18. 12. 1991, sklenjene med Občino Ljubljana, kot prodajalcem, in Brankom Jerebom, Beblerjev trg 1, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 4.E, vpisani v podvl. št. 365/4, v k.o. Nove Jarše. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 1. 2011

AAA Zlata odličnost