Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

In 24/2011 Os-3163/11 , Stran 1350
In 24/2011 Os-3163/11
Izvršitelj Leon Markovčič iz Kranja je v izvršilni zadevi tega sodišča opr. št. In 24/2011 upnice Zavarovalnice Triglav, d.d. (R 2000/815 KR), Bleiweisova 20, Kranj, proti dolžnici Ingrid Peinkicher, Cankarjeva ulica 34, Radovljica, zaradi izterjave 1.246,34 EUR s pp, dne 14. 3. 2011 opravil rubeže nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer ½ stanovanja št. 207, stavba 613.ES, v III. nadstropju, v izmeri 58,56 m2, s pripadajočim deležem skupnih prostorov, delov in naprav ter funkcionalnim zemljiščem na naslovu Cankarjeva ulica 34, Radovljica, parc. št. 279/23, k.o. Radovljica, oziroma sklep o izvršbi na podlagi 91. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju zaznamoval v nadaljevanju rubežnega zapisnika v zadevi In 17/2011 tega sodišča z dne 14. 3. 2011. Rubež ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Radovljici dne 13. 5. 2011

AAA Zlata odličnost