Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

VL 191820/2010 Os-3184/11 , Stran 1350
VL 191820/2010 Os-3184/11
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice, zoper dolžnico Aljo Kobali, Prežihova 15, Brežice, zaradi izterjave 3.150,01 EUR, po izvršitelju Janku Zorčič dne 19. 4. 2011 zarubilo nepremičnino, to je stanovanje št. 10, v III. nadstropju stavbe št. ID 156 na naslovu Prežihova ulica 15, Brežice, ki stoji na parc. št. 38/10, k.o. Trnje, ki je v lasti dolžnice Alje Kobali, Prežihova 15, Brežice. Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 17. 5. 2011

AAA Zlata odličnost