Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

SV 1121/2011 Ob-3387/11 , Stran 1349
SV 1121/2011 Ob-3387/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1121/2011, z dne 30. 5. 2011, je bilo trisobno stanovanje št. 2, v skupni izmeri 95,37 m2, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Slomškova 23, ki stoji na parc. št. 2931, parc. št. 2933, parc. št. 2936, parc. št. 2939, parc. št. 2942, parc. št. 2945 in parc. št. 2949, k.o. 1737 Tabor, in ima ident. št. stavbe 1737-342, last zastavitelja Jožefa Kečka, Ljubljana, Slomškova ulica 23, na podlagi prodajne pogodbe št. 0045-361-29/98 z dne 4. 6. 1998, sklenjene s prodajalcem Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična št. 5860580000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.000,00 EUR, s pripadki.