Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

SV 395/2011 Ob-3332/11 , Stran 1349
SV 395/2011 Ob-3332/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gregorja Mesarja iz Sežane, opr. št. SV 395/2011, z dne 25. 5. 2011, je bilo stanovanje – garsonjera, številka 21, v velikosti 27,89 m2, št. Dela stavbe 2455-646-3, ki se nahaja v 7. etaži več-stanovanjske stavbe št. 2455-464, na naslovu Sežana, Ulica Jožeta Pahorja 4, ki je povezana s parc. št. 2455-4226/4, k.o. 2455 Sežana, sedaj last zastavitelja Komnenović Oliver, EMŠO: 1410974500342, stanujoč Cesta Cirila Tavčarja 10, 4270 Jesenice, upoštevajoč pri tem: – kupoprodajno pogodbo z dne 10. 8. 2005, overjeno v notarski pisarni notarja Mesar Milana v Sežani, pod opr. št. OV 996/2005, dne 1. 9. 2005, sklenjeno med Občino Sežana, kot prodajalko, in Mohorič Robertom, kot kupcem, – pogodbo o uskladitvi z dne 16. 5. 2011, overjeno v moji notarski pisarni pod opr. št. OVI-135/2011 dne 20. 5. 2011, sklenjeno med Občino Sežana in Mohorič Robertom in – kupoprodajno pogodbo z dne 20. 5. 2011, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 24. 5. 2011, overjenim v moji notarski pisarni pod opr. št. OV 521/2011, dne 24. 5. 2011, sklenjeno med Mohorič Robertom, kot prodajalcem, in Komnenović Oliverjem, kot kupcem, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banke Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.200,00 EUR, ki se obrestuje po obrestni meri, ki je seštevek veljavnega 3-mesečnega Euribor-ja in fiksne obrestne marže v višini 2.10% letno, eventuelnimi zamudnimi obrestmi in stroški ter končno zapadlostjo do vključno 31. 5. 2021.

AAA Zlata odličnost