Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

SV 566/2011 Ob-3331/11 , Stran 1349
SV 566/2011 Ob-3331/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Ljubljane, opr. št. SV-566/2011, z dne 25. 5. 2011 je bila nepremičnina, del stavbe – stanovanje 1 S + K, skupne izmere 41,047 m2, ter podstreha površine 48,904 m2, vse skupaj 89.951 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Valburga 5 a, 1216 Smlednik, ki je povezana z zemljiškoknjižno parcelo številka 328/0, k.o. 1970 Smlednik (ID 4422454), ki sta jo zastavitelja Jež Gregor in Jež Marjana pridobila na podlagi prodajne pogodbe št. 3311-11-244018, z dne 16. 5. 2011, sklenjene med prodajalcem Republiko Slovenijo, Vlado Republike Slovenije in kupcema Marjano Jež in Jež Gregorjem, zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve 95.000,00 EUR s pripadki, v korist upnice – SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična št.: 5026237000.

AAA Zlata odličnost