Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3345/11 , Stran 1333
Ob-3345/11
Uprava družbe Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., s skrajšano firmo Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje, na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah obvešča, da je bil dne 30. 5. 2011 Okrožnemu sodišču v Celju predložen izčlenitveni načrt družbe Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje. Uprava družbe delničarje in upnike opozarja na njihove pravice, kot jih opredeljuje 629. člen v zvezi s 586. členom ZGD-1, in sicer, da imajo vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine družbe, ki bo odločala o soglasju za izčlenitev, pregledati naslednje listine: 1. izčlenitveni načrt družbe Elektro Celje, d.d., 2. letna poročila družbe Elektro Celje, d.d., za zadnja tri leta, 3. poročila delitvenega in ustanovitvenega revizorja, 4. poročilo uprave o izčlenitvi in 5. poročilo nadzornega sveta družbe o pregledu izčlenitve in da imajo pravico zahtevati, da se jim na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dajo prepisi zgornjih listin. Pred odločanjem o soglasju o izčlenitvi bo uprava Elektro Celje, d.d. na skupščini, ki bo predvidoma 7. 7. 2011, razložila izčlenitveni načrt, prav tako bo delničarje obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od sestave izčlenitvenega načrta do dneva skupščine, ki bo odločala o soglasju k izčlenitvi. Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo objavljene tudi na spletnih straneh družbe, www.elektro-celje.si.
Elektro Celje, d.d. predsednik uprave Rade Knežević, univ. dipl. inž. el.

AAA Zlata odličnost