Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3328/11 , Stran 1333
Ob-3328/11
Preklic obvestila
Direktorica družbe A IN A VESENJAK, d.o.o. preklicuje obvestilo, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 32 z dne 29. 4. 2011, v enakem besedilu kot je spodaj, s tem da je bil kot datum predložitve Delitvenega načrta naveden 29. 4. 2011. A IN A VESENJAK, d.o.o. direktor Vesenjak Andreja – Direktorica družbe A IN A VESENJAK, d.o.o., Valvazorjev trg 6, 3270 Laško, matična številka: 5677327000 (v nadaljevanju: A IN A VESENJAK, d.o.o. ali družba) na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja naslednje obvestilo: 1. Dne 3. 6. 2011 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celje predložen Delitveni načrt družbe A IN A VESENJAK, d.o.o.. 2. Na sedežu družbe A IN A VESENJAK, d.o.o. je od objave tega obvestila do dneva skupščine družbe, ki bo odločala o soglasju k delitvi, vsak delovnik med 10. do 12. uro na vpogled: – Delitveni načrt družbe A IN A VESENJAK, d.o.o., – letno poročilo družbe A IN A VESENJAK, d.o.o. za zadnja tri leta. 3. Družba bo družbeniku, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz prejšnjega odstavka. 4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi bo direktor družbe A IN A VESENJAK, d.o.o. ustno razložil Delitveni načrt, prav tako pa bo družbenike obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od dneva sestave Delitvenega načrta do zasedanja skupščine. Za pomembno se šteje predvsem tista sprememba, zaradi katere bi bilo primerno drugačno menjalno razmerje. Direktorica družbe A IN A VESENJAK, d.o.o. preklicuje obvestilo, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 32 z dne 29. 4. 2011, v enakem besedilu kot je spodaj, s tem da je bil kot datum predložitve Delitvenega načrta naveden 29. 4. 2011.
A IN A VESENJAK, d.o.o. direktor Vesenjak Andreja

AAA Zlata odličnost