Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3372/11 , Stran 1320
Ob-3372/11
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP), 10. člena Sklepa o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti (Uradni list RS, št. 71/02) ter 25. člena Statuta Instituta informacijskih znanosti z dne 16. 12. 2002, Upravni odbor IZUM objavlja javni razpis za imenovanje direktorja Instituta informacijskih znanosti. Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis, morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11), Sklepom o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti (Uradni list RS, št. 71/02) ter Statutom Instituta informacijskih znanosti z dne 16. 12. 2002: – najmanj univerzitetna izobrazba s področja dela IZUM, – najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vodenju razvoja informacijskih sistemov, – aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, – sposobnost vodenja, organiziranja in koordiniranja. Mandat direktorja IZUM traja pet let. Direktorja IZUM imenuje Upravni odbor IZUM s soglasjem ustanovitelja IZUM. Kandidati morajo svoje prijave posredovati v osmih dneh od objave javnega razpisa na naslov: Institut informacijskih znanosti, Prešernova ulica 17, 2000 Maribor. Prijava na javni razpis mora biti v zaprti ovojnici z oznako »Za razpisano mesto direktorja IZUM«. Prijavi na javni razpis morajo biti priložena ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisa. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi javnega razpisa.
Institut informacijskih znanosti

AAA Zlata odličnost