Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Št. 339/11 Ob-3335/11 , Stran 1319
Št. 339/11 Ob-3335/11
Svet zavoda OŠ Šmarje pri Jelšah razpisuje na podlagi sklepa sprejetega na 8. seji Sveta zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, ki je bila v četrtek, 26. 5. 2011, delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11). Predviden začetek mandata bo 24. 10. 2011. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazilo o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, programom vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Predsednica sveta zavoda OŠ Šmarje pri Jelšah

AAA Zlata odličnost