Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3313/11 , Stran 1315
Ob-3313/11
Stanovanjsko podjetje podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob Suhi 19, po pooblastilu lastnika nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana, Poljanska cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena: 1.) Stanovanje v Petrovčah pri Žalcu Stanovanje, št. 3, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Liboje 32, Petrovče, v izmeri 59,61 m2, ID št. stanovanja 1021-690-3. Stanovanju pripada tudi klet, v velikosti 7,79 m2 in sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in zemljiščih s parc. št. 130/24 in 130/25, k.o. (1021) Liboje. Izklicna cena: 30.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov). 2.) Stanovanje v Trebnjem Mansardno stanovanje stanovanjske stavbe, na naslovu Stari trg 10, Trebnje, v izmeri 72,33 m2. Stanovanjska stavba stoji na parc. št. 731/1, k.o. (1422) Trebnje. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež do 1/2 na skupnih delih in napravah in zemljiščih, s parc. št. 731/1, k.o. (1422) Trebnje. Izklicna cena: 44.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Skladno s 124. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 18/07 Skl.US: U-I-70/04-18) imajo ostali etažni lastniki v stavbi predkupno pravico in lahko na javni dražbi konkurirajo najboljšemu ponudniku. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta uporabnikov (najemnikov), vknjižena pa je služnostna pravica hoje in vožnje po zahodni posestni meji, parc. št. 731/1, k.o. (1422) Trebnje, kot služečem zemljišču, proti jugu, v smeri železniške proge, v korist vsakokratnega lastnika, parc. št. 731/2, iste k.o., kot gospodujočem zemljišču. 3.) Stanovanji v Kočevju 1. Stanovanje, št. 6, v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Podgorska 23, Kočevje, v izmeri 38,27 m2. ID št. stanovanja je 1577-1172-6. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in zemljiščih, s parc. št. 1882/3, k.o. (1577) Kočevje. Izklicna cena: 13.400,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 2. Stanovanje na naslovu Trata XIV 12, Kočevje, v izmeri 43,20 m2, ki v naravi predstavlja vrstno hišo. ID številka stavbe je 1577-656. Stanovanju pripada lastno neizkoriščeno podstrešje in zemljišče s parc. št. 784/5, k.o. (1577) Kočevje. Izklicna cena: 32.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. V teku je vpis lastninske pravice po postopku kot ga predvideva Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL) (Uradni list RS, št. 45/08) na ime prodajalca. Nepremičnini sta v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in sta prosti bremen in uporabnikov (najemnikov). 4.) Stanovanji v Mariboru 1. Stanovanje na naslovu Celestrina 14, Maribor, v izmeri 48,96 m2, ki v naravi predstavlja vrstno hišo. ID št. stavbe je 649-70. Stanovanju pripada zgolj zemljišče na katerem stavba stoji, v velikosti 48,96 m2 – solastninski delež na parc. št. 92/11, k.o. (649) Celestrina. Izklicna cena: 10.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 2. Stanovanje na naslovu Meljski hrib 14, Maribor, v izmeri 79,37 m2, ki v naravi predstavlja samostojno stavbo. ID št. stavbe je 376-128. Stanovanju pripada zemljišče, s parc. št. 43/4, k.o. (654) Orešje. Izklicna cena: 15.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnini sta v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in sta prosti bremen in uporabnikov (najemnikov). 5.) Stanovanje v Kamnici Stanovanje na naslovu Cesta v Rošpoh 39, Kamnica, v izmeri 85,45 m2. ID št. stavbe je 636-271. Stanovanju pripada solastninska pravica na zemljišču, s parc. št. 38/3, k.o. (636) Kamnica. Izklicna cena: 7.100,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. V teku je vpis lastninske pravice po postopku ZVEtL-a na ime prodajalca. Skladno s 124. členom Stvarnopravnega zakonika imajo ostali etažni lastniki v stavbi predkupno pravico in lahko na javni dražbi konkurirajo najboljšemu ponudniku. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov). 6.) Stanovanji v Šoštanju 1. Stanovanje, št. 1, v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Cesta talcev 14, Šoštanj, v izmeri 59,80 m2. ID št. stanovanja je 959-312-1. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in zemljiščih, s parc. št. 1196/2, k.o. (959) Šoštanj. Izklicna cena: 22.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 2. Stanovanje, št. 4., v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Tekavčeva 4, Šoštanj, v izmeri 25,27 m2. ID št. stanovanja 959-790-5. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in zemljiščih, s parc. št. 863, k.o. (959) Šoštanj. Izklicna cena: 21.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnini sta v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in sta prosti bremen in uporabnikov (najemnikov). 7.) Stanovanje v Ljubljani Stanovanje v mansardi, na naslovu Gerbičeva 64A, Ljubljana, v izmeri 94,01 m2. ID številka stavbe je 1723-5050. Stanovanju pripada klet, v velikosti 4 m2 in sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in zemljiščih, s parc. št. 1832/3, k.o. (1723) Vič, v deležu 20/100. Izklicna cena: 70.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Stavba je v postopku vzpostavitve etažne lastnine. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov). 8.) Stanovanje v Kamniku Stanovanje, na naslovu Kovinarska 7A, Kamnik, v izmeri 51,90 m2, ki predstavlja vrstno hišo. Stanovanje leži na parc. št. 767/31, iste k.o., ID številka stanovanja 1911-184. Stanovanju pripada klet in neizkoriščeno podstrešje. Izklicna cena: 37.800,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov). 9.) Stanovanje v Kranju Stanovanje, št. 2, na naslovu Tavčarjeva 15, Kranj, v izmeri 33,58 m2. ID številka stanovanja je 2100-733-2. Stanovanju pripada solastninska pravica na parc. št. 43/1, k.o. (2100) Kranj. Izklicna cena: 14.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov). 10.) Stanovanje v Zgornji Kungoti Stanovanje, št. 5, v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Ciringa 1, Zgornja Kungota, v izmeri 50,22 m2. ID številka stanovanja je 587-104-5. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in zemljiščih, s parc. št. 8, k.o. (587) Ciringa. Izklicna cena: 15.400,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Etažna lastnina na objektu še ni vzpostavljena. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosti bremen in uporabnikov (najemnikov). 11.) Stanovanjska stavba v Šentilju Stanovanjska stavba na naslovu Stara Gora pri Šentilju 1, Šentilj v Slovenskih Goricah, v izmeri 82,35 m2, ter pripadajoče zemljišče velikosti 563 m2, s parc. št. 620/3, k.o. (585) Kresnica. Izklicna cena: 10.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta uporabnikov (najemnikov), v zemljiški knjigi pa je vknjižena služnostna pravica hoje in vožnje z osebnimi ter gospodarskimi vozili, po že obstoječi dovozni poti, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 620/4, k.o. (585) Kresnica. 12.) Stanovanje na Jesenicah Stanovanje, št. 8, v 4. etaži stanovanjske stavbe, na naslovu Cesta maršala Tita 85, Jesenice, v izmeri 52,72 m2, ID št. stanovanja 2175-9-8. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Izklicna cena: 41.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosti bremen in uporabnikov (najemnikov). 13.) Kletna stanovanja v Krškem: 1. Stanovanje, št. 14, na naslovu Krško, Kovinarska ulica 11, površine 61,40 m2 k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/2), ki mu pripada atrij v velikosti 23,24 m2 v nivoju kletne etaže, v 1. etaži stavbe Krško, Kovinarska ulica 11, k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/16); izklicna cena je 32.000,00 EUR, ki ne vključuje 8,5% DDV-ja. 2. Stanovanje, št. 13, na naslovu Krško, Kovinarska ulica 11 a, površine 60,40 m2, k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/101), ki mu pripada atrij v velikosti 23,42 m2 v nivoju kletne etaže, v 1. etaži stavbe Krško, Kovinarska ulica 11 a, k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/115); izklicna cena je 33.500,00 EUR, ki ne vključuje 8,5% DDV-ja. 3. Stanovanje, št. 14, na naslovu Krško, Kovinarska ulica 11 a, površine 61,40 m2 k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/102), ki mu pripada atrij v velikosti 23,42 m2 v nivoju kletne etaže, v 1. etaži stavbe Krško, Kovinarska ulica 11 a, k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/116); izklicna cena je 34.000,00 EUR, ki ne vključuje 8,5% DDV-ja. 4. Stanovanje, št. 13, na naslovu Krško, Kovinarska ulica 11 b, površine 60,40 m2 k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/201), ki mu pripada atrij v velikosti 23,42 m2 v nivoju kletne etaže, v 1. etaži stavbe Krško, Kovinarska ulica 11 b, k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/215); izklicna cena je 35.500,00 EUR, ki ne vključuje 8,5% DDV-ja. 5. Stanovanje, št. 14, na naslovu Krško, Kovinarska ulica 11 b, površine 61,40 m2 k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/202), ki mu pripada atrij v velikosti 23,42 m2 v nivoju kletne etaže, v 1. etaži stavbe Krško, Kovinarska ulica 11 b, k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/216); izklicna cena je 38.000,00 EUR, ki ne vključuje 8,5% DDV-ja. Uporabna dovoljenja (vključno z vso potrebno dokumentacijo) za stanovanja pod zap. št. 13.) 1.–5. bodo morali pridobiti kupci sami. Stanovanja se nahajajo v kletni etaži objekta in so sestavljena iz dnevne sobe, kuhinje z jedilnico, spalnice, hodnika, kopalnice s straniščem ter vkopanim atrijem. Orientirana so na jug, tako, da imajo okna in atriji dnevno svetlobo. K stanovanjem spada tudi idealni delež na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta na Krško, Kovinarska ulica 11, 11 a in 11 b, na parc. št. 972/201 in 972/16, obe k.o. (1321) Leskovec, ter idealni delež skupnih prostorov in naprav. Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov). 14.) Stanovanje v Sevnici: Stanovanje, št. 7.E, v I. nadstropju s kletjo, v izmeri 69,02 m2 k.o. (1380) Šmarje (identifikator: 1380/391/7), na naslovu Sevnica, Planinska cesta 26. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljiščih, s parc. št. 71/2, k.o. (1380) Šmarje. Izklicna cena je 66.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov). 15.) Stanovanje v Kopru: Stanovanje, št. 29, v IV. etaži, na naslovu Koper, Dolinska cesta 1i, v skupni površini 67,53 m2, v katero je vključena tudi površina shrambe v 1. kleti z oznako 29 K in garažni boks v 1. kletni etaži št. 46 (stanovanjski prostori merijo 46,37 m2). Identifikator stanovanja je 2606-5373-29. K stanovanju spada idealni delež na zemljiščih gradbenih parc. št. 1975/9, k.o. (2606) Semedela ter idealni delež skupnih prostorov in naprav. Izklicna cena je 123.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov). II. Ogled nepremičnin in način poteka javne dražbe Ogled nepremičnin bo možen: Za ogled nepremičnin se je potrebno predhodno dogovoriti vsaj pet dni pred razpisanim rokom za izvedbo javne dražbe, na tel. 02/821-65-00 in vplačati 14,85 EUR stroškov oglednine na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d.o.o., številka: 02470-0018512574, sklic: sklic je enak, kot je obrazloženo v točki III./ 1., vsaj dva dni pred dogovorjenim datumom ogleda. Dodatne informacije o pogojih javnih dražbe se dobijo na tel. 02/821-65-00. Izvedba javne dražbe Javna dražba za nepremičnine pod točkami, 1.)–15.) se bo izvedla: dne 23. 6. 2011 ob 10. uri, v poslovnih prostorih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, na naslovu: Poljanska cesta 31, Ljubljana. Javna dražba se bo izvedla v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba. Prodaja bo potekala po načinu `videno – kupljeno` in po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporednimi točkami od 1.)–15.) je po 500,00 EUR. III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje pol ure pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 1. potrdilo v originalu o vplačani varščini v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d.o.o., številka: 02470-0018512574, sklic: 4 (za nepremičnine pod točko 3.) od 1–2 dodajte še zaporedno številko, glede na to za katero stanovanje vplačujete varščino, npr. 4 in 3-2, če vplačujete za stanovanje pod 3.), zap. št. 2. Enako velja za druge nepremičnine, kjer jih je več navedenih pod določeno zaporedno številko. Varščina mora biti vplačana vsaj 2 dni pred pričetkom javne dražbe. Premalo vplačana varščina se bo vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku roka za vplačilo varščine; 2. za primer vračila varščine morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Varščina se bo neuspelim dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun; 3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije; 4. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, star največ 30 dni; 5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi; 6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci); 7. davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; 8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, staro največ 30 dni. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. IV. Izbor najugodnejšega ponudnika Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. 1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 2. V primeru, če je ponudnik samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. 3. Če nihče od dražiteljev prisotnih na javni dražbi ne zviša svoje ponudbe, določi kupca komisija pristojna za izvedbo javne dražbe z javnim žrebom, pri čemer se izklicni ceni prišteje eno najmanjše večanje izklicne cene. Javni žreb se izvede takoj na kraju samem, zoper izid nista možna ugovor ali pritožba. 4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih pogojih. 5. Ponudba veže do zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti. 6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. V. Plačilni pogoji Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izdaje računa. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec zemljiškoknjižno dovolilo. V primeru teka postopka za vpis etažne lastnine po ZVEtL, kupec vstopi v postopek namesto prodajalca in zemljiškoknjižno dovolilo pridobi s sklepom nepravdnega sodišča. Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v 15 dneh, ali ne plača kupnine v 30 dneh po izdaji računa, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil, kolikor mu prodajalec skladno z določbo 34. člena uredbe ne podaljša rok za sklenitev pogodbe za ne več kot 15 dni. Prodajalec se lahko odloči, da podaljšanega roka ne poda in zadrži vplačano varščino kot skesnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Vračunana varščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani kupec. VI. Ustavitev postopkov Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom začeti postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Pravno opozorilo Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. lahko v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom dražitelju ne vrne vplačane varščine, če dražitelj ni uspel na javni dražbi, vendar pa prispe s strani enega izmed vplačnikov varščine za isto nepremičnino v roku 5-ih delovnih dni po zaključku javne dražbe na naslov Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob Suhi 19, 2390 Ravne na Koroškem, ali lastnika nepremičnin notarsko overjena izjava, dana pod materialno (odškodninsko) in kazensko odgovornostjo, da je v času od razpisa do zaključka javne dražbe prišlo do izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge vplačnike varščine s podrobnim opisom kdo in kdaj ter na koga je izsiljevanje ali poskus vplivanja izvajal ter opisom vseh relevantnih dejstev za pričetek postopkov vezanih na taka dejanja pri organih pregona. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom odstopi od sklenitve prodajne pogodbe in prekine sklenitev pravnega posla, če je dražitelj uspel na javni dražbi, vendar so nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka. Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge dražitelje, lahko neupravičenost zadržanja vplačane varščine spodbija v sodnem postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo na podlagi katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane varščine.
Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost