Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

, Stran 1157
Spričevala preklicujejo
Alibabić Osman, Rettlsteinerweg 48b Top 7, A-6112, Wattens, Austria, spričevala o strokovnem izpitu, Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole Ljubljana, leto izdaje 1971. gnv-319629 Balažic Marjan, Mlajtinci 44, Martjanci, spričevalo o zaključnem izpitu PTT Šolski center, Ljubljana, št. 124/78, izdano leta 1978. gnt-319602 Bezjak Robert, Dravska ulica 10, Maribor, zaključnega spričevala Srednje živilske šole MB, smer pek, l. 2001. m-250 Borštnar Ana, Ulica Ane Ziherlove 12, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 1999, 2000, 2001, 2002. gnr-319679 Breg Andreja, Ulica R. Kukovca 9, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu 4. letnika Srednje ekonomske šole MB, izdano leta 1991. m-259 Bric Tilen, Ustje 27, Šmartno pri Litiji, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 2010. gnm-319684 Bronja Elza, Virmaše 211, Škofja Loka, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole, izdano leta 2009. gni-319663 Caf Aleksander, Krčevina pri Vurberku 3A, Ptuj, spričevalo 5. letnika Strojne šole Ptuj, program 3+2, smer avtoservisni tehnik, izdano leta 2010. m-231 Čerkezović Ivan, Zg. Duplek 44B, Spodnji Duplek, maturitetno spričevalo II. Gimnazije Maribor, izdano leta 2005. m-218 Dell Olivo Martina, Pliberškova 15, Maribor, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje trgovske šole MB, smer ekonomski tehnik, izdano leta 2006, 2007. m-238 Dobelak Helena, Gorenjesavska cesta 13M, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole Radovljica, izdano leta 2000, izdano na ime Pestar Helena. gnl-319660 Drazetić Martin, Vel. Malence 48C, Krška vas, spričevalo 3. letnika Srednje šole Krško, izdano leta 1999/2000. gnl-319635 Duraković Nermin, Ribarjeva 3, Celje, spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole Štore, izdano leta 1977. gnn-319608 Duraković Nermin, Ribarjeva 3, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne šole Štore, izdano leta 1997. gnm-319609 Erhatič Mojca, Borovci 55B, Markovci, obvestila o uspehu poklicne mature, izdano l. 2009, št. 081-236-058/S. m-245 Foštnarič Franc, Markovci 55, Markovci, zaključno spričevalo Strojne šole Ptuj, smer strojni mehanik, l. 1994. m-236 Golob Alja, Grilčeva ulica 14, Idrija, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta 2002/2003. gnx-319623 Goltes Bojan, Cesta V/27, Rožna dolina, Ljubljana, spričevalo Centra strokovnih šol Ljubljana, št. 86/79, izdano leta 1979. gne-319642 Gosak Dušan, Selska c. 48A, Ptuj, zaključnega spričevala Srednje kovinarske metalurške in kmetijske šole Ptuj, smer oblikovalec kovin, l. 1987. m-246 Gostenčnik Miran, Gozdarska pot 14, Ravne na Koroškem, spričevalo 4. letnika RŠC Velenje - elektrotehniška šola, št. 376, izdano leta 1981. gnb-319645 Greblo Gilbert, Danijelova ulica 15, Pobegi, spričevalo 1. letnika SEPŠ Koper, smer trgovec, izdano leta 2007/2008. gnq-319630 Hančič Andreja, Zagorica nad Kamnikom 6a, Stahovica, spričevalo 3. letnika Srednje medijske in grafične šole, izdano leta 2010. gnx-319548 Hanžekovič Jasna, Dolga Lesa 5, Ormož, spričevalo o zaključnem izpitu Tekstilne šole, poklic šivilja – krojač, izdano leta 1997. gnw-319649 Hedl Milan, Ulica Jelenčevih 5, Limbuš, diplomo Srednje trgovske šole, leta 1987 v MB. m-256 Himelrajh David, Cesta zmage 89, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu II. gimnazije MB, izdano leta 1994. m-260 Horvat Boštjan, Cankarjeva 3, Žalec, diplome o zaključnem šolanju - smer orodjar, Centra srednjih šol Velenje, leto izdaje 1988. gnd-319643 Hozjan Boris, Pečke 32, Makole, potrdilo o poklicni maturi SKSŠ MB, l. 2003. m-226 Jakoljević Dijana, Prijateljev trg 12, Ribnica, spričevalo o poklicni maturi Gimnazije Kočevje, izdano leta 2003. gnw-319653 Jarc Daša, Potrčeva ulica 2, Ljubljana, maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2005. gnr-319683 Jerič Žan, Valburga 46D, Smlednik, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SŠER Ljubljana, izdano leta 1998/99, 2000/2001, 2001/2002. gnb-319670 Jovanović Milovan, Efenkova cesta 1, Velenje, indeks, št. 81572586, izdala Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, leto izdaje 2000. gng-319690 Julardžija Alen, Ulica bratov Vošnjakov 12, Celje, spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, smer kuhar, izdano leta 2008. m-251 Kadić Jasmina, Hudovernikova ulica 13, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole, Roška ulica 2, izdano leta 2008. gnu-319676 Kavčič Lucija, Gor. Vrsnik 18, Spodnja Idrija, spričevalo 1. letnika Srednje šole - BC Naklo, izdano leta 2009. gnz-319646 Keserović Nermina, Vulčeva ulica 4, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Luise Adamič Grosuplje, izdano leta 1992. gny-319672 Klojčnik Barbara, Kardeljeva cesta 51, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole MB, izdano leta 2008. m-257 Kocbek Tadej, Sovjak 79, Sveti Jurij ob Ščavnici, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro-računalniške šole Maribor, št. 1686-II/EN-1373-05, izdano leta 2005. gnx-319598 Kompare Rok, Janševa ulica 5, Mengeš, spričevalo 4. letnika Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2010. gnq-319655 Korošec Milena, Cesta v Skoke 53, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 8. razreda OŠ Dušana Flisa Hoče, izdano leta 1979. m-219 Kos Urška, Polje 17, Zagorje ob Savi, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole Ljubljana, izdano leta 2010. gnb-319595 Kumer Srečko, Strmec 11, Velika Nedelja, diplomo Srednje elektroračunalniške šole MB, smer elektroteh.-elek., izd. 1987. m-239 Leban Janez, Gorišnica 132, Gorišnica, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avtomehanične šole, smer avtoelektrikar, izdano leta 1973. m-253 Lešnik Milan, Gosposvetska 67, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje tehnične šole v MB, izdano leta 1980. m-220 Marinšek Stevart, Matejkova 3, Maribor, zaključnega spričevala SKSMŠ Maribor, l. 1982. m-227 Markovič Vitomir, Ljutomerska cesta 21, Radenci, preklic digitalne tahografske kartice, št. 1070500018744000, izdajatelj Cetis d.d., objavljenega v Ur. l. RS, št. 30/11, pod oznako GNE-319392. gnl-319639 Oberčkal Dominik, Cesta 4. julija 28, Spodnji Duplek, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, smer gimnazija, izdano leta 2009. m-223 Odlazek Jereb Darja, Grčarevec 4, Logatec, preklic spričeval 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje kemijske šole in gimnazije, izdana leta 1992/1993–1996, izdana na ime Odlazek Darja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 26/11, pod oznako GNX-319223. gnj-319687 Pajk Metka, Dragarjeva ulica 10, Ihan, Domžale, diplomo Srednje šole tehniških strok in osebnih storitev, št. 129/86, leto izdaje 1986, izdano na priimek Okoren Metka. gnu-319680 Paklec Dejan, Žikarče 51, Zgornja Korena, zaključnega spričevala Srednje zdravstvene šole MB, l. 2005. m-217 Paljevac Muzafer, Gunduličeva 20, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Maribor, smer poklic slikopleskar, izdano leta 1996. m-241 Perić Tatjana, Gregorčičeva 62, Izola - Isola, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, št. II-ET/641, izdano leta 2009. gnv-319675 Perko Jožef, Lahonci 64, Ivanjkovci, diplomo SKMŠ Ptuj, smer vzdrževalec vozil in strojev, št. 483/I, izdano 1985. m-229 Pfeifer Andreja, Ulica 14. divizije 4, Rimske Toplice, spričevalo 1., 2. in 3. letnika I. Gimnazije v Celju - splošna, izdano leta 1996, 1997, 1998. m-222 Pižent Marko, Oktobrske revolucije 20, Izola - Isola, spričevalo o zaključnem izpitu SKPŠ Koper, izdano leta 1993/94. gng-319665 Plešivčnik Nadja, Nicina 5, Prevalje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Muta, izdano leta 1997. gnx-319648 Pogačnik Blaž, Aljaževa 2, Jesenice, zaključno spričevalo CSUI Jesenice, št. 531, leto izdaje 1993. gnt-319652 Pokorny Andrej, Cesta na Kumen 4, Lovrenc na Pohorju, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1992, 1993. m-248 Polak Boris, Podvin 3, Polzela, spričevalo 6. razreda OŠ Polzela, št. 326/IV, izdano leta 1986. gnt-319677 Poletti Gregor, Prvomajski trg 6, Piran - Pirano, spričevalo 3. letnika Gimnazije Piran. gnd-319593 *****, Ljubljanska cesta 106, Domžale, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1996, 1997, 1998. gng-319540 Prislan Tija, Lovska ulica 73, Maribor, spričevala o poklicni maturi Srednje zdravstvene šole MB, l. 2007. m-221 Resnik Bojan, Spodnji Rudnik I 026, Ljubljana, spričevalo o zaključku Gostinske poslovodske šole v Ljubljani, izdano leta 1982. gno-319632 Rihtar Maša, Ob Blažovnici 74, Limbuš, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Maribor, smer PTI ekonmski tehnik, izdano leta 2010. m-216 Rituper Gorazd, Bokrači 5, Puconci, spričevalo 3. letnika Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota, št. I-ELT 236, izdano leta 2005. gnw-319624 Sluga Erik, Planina 73, Planina, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Novo mesto, Višja strokovna šola, izdano leta 2010. gnw-319599 Srečec Sašo, Prešernova 21, Ptuj, spričevalo 4. letnika Srednje strojne šole Ptuj, smer strojni tehnik, izdano leta 2010. m-249 Stević Veselinka, Klavčičeva 7, Kamnik, spričevalo 2. letnika Administrativne šole Ljubljana, izdano leta 1981, izdano na ime Radonjić Veselinka. gnk-319686 Šabeder Delko, Vajgen 25, Jarenina, spričevala o poklicni maturi Srednje strojne šole Maribor, leta 2005. m-225 Šmigoc Valerija, Medribnik 7A, Cirkulane, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, smer zdravstveno varstvo, izdano leta 1993. m-224 Štefanec Marko, Boračeva 28, Radenci, spričevalo o zaključnem izpitu SSTŠ Murska Sobota, št. SP 1994-J-17. gnc-319594 Šuštar Maja, Jakčeva ulica 39, Ljubljana, spričevalo 2. letnik Srednje ekonomske šole, izdano leta 2008. gnp-319681 Švajgel Leon, Paška vas 37, Šmartno ob Paki, spričevalo Srednje strokovne zdravstvene šole Slovenj Gradec, št. PM445071, izdano leta 2007. gnh-319689 Topić Katja, Cesta 1. maja 133, Jesenice, spričevalo 3. letnika Srednje šole Jesenice, izdano leta 2009/2010. gnf-319641 Tratnik Ferdo, Pernice 33, Muta, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojno kovinarske šole Ravne na Koroškem, izdano leta 1996. gni-319688 Trojar Valerija, Na plavžu 71, Železniki, diplomo Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete, št. 640/2005-06, leto izdaje 2007. gnt-319627 Valjavec Jan, Sinja Gorica 100A, Vrhnika, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2009. gnm-319659 Verhovšek Urška, Kompole 13, Štore, spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, smer turistični tehnik, izdano leta 2010. m-240 Vuković Zoran, Frankovo naselje 6, Škofja Loka, spričevalo od 1. do 6. razreda Osnovne šole Ivana Groharja Škofja Loka. gny-319647

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti