Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

SV 1237/11 Ob-2993/11 , Stran 1153
SV 1237/11 Ob-2993/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-1237/11, DK-76/11 z dne 5. 5. 2011, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje, št. 5, v drugem nadstropju, v izmeri 109,01 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Prešernova 4, v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 284. S, vpisani pri vl. št. 70, k.o. Gradišče I, ki je na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 11. 2003, z zk dovolilom z dne 22. 12. 2003, sklenjene med Musić Nikolo, roj. 3. 4. 1970, in Musić Urško, roj. 2. 2. 1971, kot kupcema, ter Klement Štefanom, roj. 4. 11. 1942, in Klement Romano, roj. 23. 2. 1949, oba stan. Golouhova 17, Ljubljana, kot prodajalcema, last Musić Nikole roj. 3. 4. 1970, in Musić Urške, rojene 2. 2. 1971, oba stanujoča Prešernova c. 4, Ljubljana, vsakega do 1/2, zastavljena v korist upnice Zveze bank r.z.o.j., Paulitschgasse 5-7, Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 150.000,00 €, s pogodbeno obrestno mero 5,25% p.a. vezano na šestmesečni Euribor s fiksnim pribitkom 3,50%-nih točk, z zapadlostjo zadnjega obroka dne 31. 3. 2012, ter z možnostjo predčasne zapadlosti v primerih, določenih v hipotekarni kreditni pogodbi, napram dolžnikoma Musić Nikoli in Musić Urški, oba stanujoča Prešernova cesta 4, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti