Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 013-2/2011/1 Ob-2979/11 , Stran 1130
Št. 013-2/2011/1 Ob-2979/11
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
javni poziv
za kandidiranje strokovnjakov/inj s področja vzgoje in izobraževanja za člane/ice strokovnih svetov
Za odločanje o strokovnih zadevah na posameznih področjih vzgoje in izobraževanja ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov je v skladu z 22. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Vlada Republike Slovenije ustanovila naslednje strokovne svete: – Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, – Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje in – Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih. Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje ima predsednika in šestindvajset članov. Vlada imenuje šestnajst članov izmed strokovnjakov s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in splošnega srednjega izobraževanja, deset pa izmed strokovnjakov s področja humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike in umetniških disciplin, od tega devet na predlog univerz in enega na predlog samostojnih visokošolskih zavodov. Vsaj ena četrtina članov mora biti strokovnih delavcev vrtcev in šol ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih imenuje vlada na predlog strokovnih združenj in društev strokovnih delavcev s področja humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike, umetniških disciplin in s področja šolske medicine ter po en predstavnik italijanske in madžarske narodne skupnosti. Predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti predlagata narodni skupnosti. Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja, in sicer: – pet na predlog ministrstev, od tega dva na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo, – pet na predlog pristojnih zbornic in – štiri na predlog sindikatov. Najmanj ena tretjina članov morajo biti strokovni delavci poklicnih, srednjih in višjih strokovnih šol. Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih, in sicer: – štiri na predlog ministrstev, – tri na predlog pristojnih zbornic, – tri na predlog sindikatov, – dva na predlog skupnosti javnih zavodov za izobraževanje odraslih in – dva na predlog drugih organizacij za izobraževanje odraslih in njihovih skupnosti. Mandat članov je šest let. Ker bo približno polovici imenovanih članov v vseh treh strokovnih svetih v mesecu maju oziroma juniju potekel mandat pozivamo predlagatelje, da na objavljen javni poziv posredujejo svoje predloge. Predlagatelji v posamezne strokovne svete so lahko univerze in samostojni visokošolski zavodi, pristojne zbornice, reprezentativni sindikati, ministrstva, strokovna združenja in društva strokovnih delavcev s področja humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike, umetniških disciplin in s področja šolske medicine, skupnosti javnih zavodov za izobraževanje odraslih, druge organizacije za izobraževanje odraslih in njihovih skupnosti, italijanska in madžarska narodna skupnost. Predlogi morajo vsebovati kdo je predlagatelj, kje je kandidat zaposlen (vrtec, šola, zavod …) in kratko utemeljitev zakaj je predlagani kandidat primeren za člana strokovnega sveta. Predlogu mora biti priloženo soglasje h kandidaturi in življenjepis na Europass obrazcu, iz katerega naj bo razvidno strokovno področje ter s katero ravnjo izobraževalnega sistema se (je) predlagani strokovnjak pretežno ukvarja(l). Prosimo vas, da za predlagane strokovnjake, ki so vključeni v bazo Cobiss priložite tudi izpis iz te baze. Predloge s pripisom »Strokovni sveti« posredujte najkasneje do 23. 5. 2011, na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za kadrovske zadeve, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti