Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-3009/11 , Stran 1128
Ob-3009/11
Svet Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec, v skladu s 17. členom Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), 8. in 9. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 27/04), in sklepom Sveta Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec o postopku izbora in imenovanja direktorja javnega zavoda z dne 5. 4. 2011, objavlja razpis za delovno mesto direktorja oziroma direktorice javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec. Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba bibliotekarske oziroma sorodne smeri, – opravljen izpit iz bibliotekarske stroke, – najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti, – da s svojimi izkušnjami in dosedanjim delom dokazuje sposobnost vodenja zavoda. Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži fotokopijo diplome in fotokopijo opravljenega strokovnega izpita iz bibliotekarske stroke. Svet Knjižnice Ksaverja Meška bo izbranega kandidata oziroma kandidatko po predhodnem mnenju ustanoviteljic in strokovnega kolegija zavoda imenoval za direktorja oziroma direktorico zavoda za obdobje petih let. O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri. Prijave naj kandidati oziroma kandidatke pošljejo v zaprti ovojnici priporočeno s pripisom »Razpis – direktor Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec« v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec.
Svet Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti