Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 80/2011 Ob-2991/11 , Stran 1128
Št. 80/2011 Ob-2991/11
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZSV-UPB-2 s spremembami) ter v skladu z dne 21. 4. 2011 sprejetim sklepom seje Sveta Doma starejših občanov Ljubljana Šiška, Dom starejših občanov Ljubljana Šiška, Kunaverjeva ulica 15, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto direktorja Doma starejših občanov Ljubljana Šiška (m/ž). Kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, mora poleg splošnih pogojev za zaposlitev v javnem sektorju izpolnjevati naslednje pogoje: – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje – kolikor kandidat nima opravljenega programa, ga mora opraviti najkasneje v 1 letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu in najmanj visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba s področja socialnega dela, psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije, teološke smeri z ustrezno specializacijo in najmanj 1 letom delovnih izkušenj na področju socialnega varstva, ali pa visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, – oziroma končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen izpit po Zakonu o socialnem varstvu. Prijava mora vsebovati: 1. pisno izjavo kandidata o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje – kolikor kandidat nima opravljenega programa, pa izjavo, da ga bo opravil v 1 letu od začetka opravljanja nalog direktorja, 2. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena oziroma druga ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogoja glede izobrazbe, 3. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpopolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prenehanja delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, 4. pisno izjavo kandidata o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem varstvu, 5. predložen program dela Doma starejših občanov Ljubljana Šiška. Izbran kandidat bo imenovan za direktorja doma za mandatno obdobje 5 let. Pisne prijave naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi, v zaprti ovojnici, na naslov: Svet doma Starejših občanov Ljubljana Šiška, Kunaverjeva ulica 15, 1000 Ljubljana, z oznako: »Za razpis direktorja« in pripisom »Ne odpiraj«. O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni v zakonskem roku.
Dom starejših občanov Ljubljana Šiška

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti