Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-2966/11 , Stran 1128
Ob-2966/11
Na podlagi 20. člena Statuta javnega zavoda Regijsko višješolsko in visokošolsko središče Ptuj, svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice zavoda. Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: najmanj univerzitetni študijski program/prva stopnja, najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih na področju izobraževanja ali raziskav ali razvoja, izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne razvojne rezultate v zadnjih petih letih, sposobnost vodenja in organiziranja, aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika. Delovne naloge direktorja so naslednje: organizira in vodi delo ter poslovanje, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda, vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Mandat direktorja/direktorice traja 5 let. Kandidati morajo predložiti pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev glede: zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; formalnih delovnih izkušenj s predložitvijo fotokopije delovne knjižice; neformalnih delovnih izkušenj, pri čemer se za neformalne delovne izkušnje štejejo: izobraževanja na taborih, tečajih, seminarjih, pogodbeno in projektno delovanje, strokovni članki, druge reference in aktivnosti s področja posamezne stroke. Kandidati morajo k prijavi priložiti program dela in razvoja zavoda, iz katerega je razvidna inovativnost programa s povečanjem obsega dejavnosti in finančni učinek ob izvedbi programa. Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v 8 dneh po objavi razpisa po pošti na naslov: REVIVIS Ptuj, Krempljeva ulica 1, 2250 Ptuj, s pripisom »Za razpisno komisijo«. O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni najpozneje v 30 dneh po odločitvi sveta zavoda in s soglasjem ustanoviteljev. Informacije o izvedbi razpisa na tel. 02/771-10-92.
Regijsko višješolsko in visokošolsko središče Ptuj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti