Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 478-6/2011 Ob-3018/11 , Stran 1125
Št. 478-6/2011 Ob-3018/11
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl. US, 100/09) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011 (Uradni list RS, št. 21/11) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV SI48768111. 2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in najnižji znesek višanja 2.1. Nepremične v k.o. Bršljin (1455) in k.o. Gorenja Straža (1447): Predmet prodaje so nepremičnine, ki se nahajajo v območju stavbnih zemljišč in se urejajo z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02): 2.2.1. parc. št. 421/5, gozd, v izmeri 7837 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, izklicna cena zemljišča znaša 715.500,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiška parcela parc. št. 421/5, k.o. Bršljin, predstavlja gradbeno parcelo (T1a, T1b), namenjeno gradnji objektov za obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovine ipd. 2.2.2. parc. št. 421/7, gozd, v izmeri 2242 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, parc. št. 1024/6, gozd, v izmeri 363 m2, ZKV 107, k.o. Bršljin, parc. št. 420/5, gozd, v izmeri 2063 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, parc. št. 2095/13, gozd, v izmeri 81 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža. Navedene nepremičnine se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5, vse k.o. Bršljin, in parc. št. 2095/13, k.o. Gorenja Straža, znaša 433.800,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiške parcele parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5, k.o. Bršljin, in parc. št. 1095/13, k.o. Gorenja Straža, predstavljajo del gradbene parcele (T4), ki je namenjena gradnji objektov obrtno za proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovine ipd. 2.2.3. parc. št. 2095/12, gozd, v izmeri 1144 m2, dvorišče, v izmeri 1204 m2, gospodarsko poslopje, v izmeri 17 m2, poslovna stavba, v izmeri 477 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža, parc. št. 2095/18, gozd, v izmeri 293 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža, parc. št. 2094/11, travnik, v izmeri 471 m2, ZKV 185, k.o. Gorenja Straža, parc. št. 2094/12, pašnik, v izmeri 567 m2, ZKV 185, k.o. Gorenja Straža. Objekti na zemljiški parceli 2095/12, k.o. Gorenja Straža so porušeni. Navedene nepremičnine se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc. št. 2095/12 in 2095/18, 2094/11 in 2094/12, vse k.o. Gorenja Straža znaša 382.500,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiške parcele parc. št. 2095/12 in 2095/18, 2094/11 in 2094/12, vse k.o. Gorenja Straža, predstavljajo del gradbene parcele (T3), ki je namenjena gradnji objektov za obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovine ipd. 2.2.4. parc. št. 2095/17, gozd, v izmeri 2828 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža, izklicna cena zemljišča znaša 258.300,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiške parcele parc. št. 2095/17, k.o. Gorenja Straža, predstavljajo del gradbene parcele (T5), ki je namenjena gradnji objektov za obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovine ipd. 2.2.5. parc. št. 2095/19, gozd, v izmeri 864 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža, izklicna cena zemljišča znaša 79.200,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiška parcela parc. št. 2095/19, k.o. Gorenja Straža, predstavlja del gradbene parcele (T7), ki je namenjena gradnji objektov za obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovine ipd. 2.2. Nepremičnini v k.o. Stopiče (1486) Predmet prodaje sta: 2.2.1. parc. št. 488/4, pašnik, v izmeri 474 m2, ZKV 708, k.o. Stopiče, parc. št. 488/6, pašnik, v izmeri 35 m2, ZKV 708, k.o. Stopiče, Navedeni nepremičnini se prodajata skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc. št. 488/4 in 488/6, obe k.o. Stopiče znaša 19.600,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR; Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč. Nepremičnina je obremenjena s komunalnim vodom: elektro omrežje. 2.3. Nepremičnine v k.o. Ragovo (1482): Predmet prodaje so: 2.3.1. parc. št. 243/149, zelenica, v izmeri 111 m2, ZKV 202, k.o. Ragovo, izklicna cena znaša 8.200,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč. Nepremičnina je obremenjena s komunalnim vodom: elektro omrežje. 2.3.2. parc. št. 243/154, zelenica, v izmeri 58 m2, ZKV 202, k.o. Ragovo, parc. št. 243/159, zelenica, v izmeri 41 m2, ZKV 64, k.o. Ragovo, Navedeni nepremičnini se prodajata skupaj. Izklicna cena nepremičnin znaša 6.900,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč. 2.4. Nepremičnina v k.o. Gotna vas (1485): Predmet prodaje je: 2.4.1. parc. št. 1020/70, travnik, v izmeri 2293 m2, ZKV 516, k.o. Gotna vas, izklicna cena znaša 189.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka. Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč. 2.5. Nepremičnine v k.o. Smolenja vas (1481): Predmet prodaje so: 2.5.2. parc. št. 2160/29, zelenica, v izmeri 1086 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 65.160,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočih davkov. Navedena nepremičnina se nahajajo v območju stavbnih zemljišč. 2.5.3. parc. št. 2160/30, zelenica, v izmeri 854 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 51.240,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočih davkov. Navedena nepremičnina se nahajajo v območju stavbnih zemljišč. Nepremičnina je obremenjena s komunalnim vodom: elektro omrežje. Zemljiška parcela je oddana v najem. 2.5.4. parc. št. 2160/31, zelenica, v izmeri 1114 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas. izklicna cena znaša 66.840,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočih davkov. Navedena nepremičnina se nahajajo v območju stavbnih zemljišč. 2.6. Nepremičnina v k.o. Cerovec (1489): Predmet prodaje je: 2.6.1. parc. št. 2003/2, pašnik, v izmeri 3058 m2, ZKV 338, k.o. Cerovec; izklicna cena znaša 61.500,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč. Nepremičnina parc. št. 2003/2, k.o. Cerovec, je na delu obremenjena s komunalnim vodom – kanalizacijo, ki je v lasti Mestne občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in vknjižba neodplačne trajne stvarne služnosti v korist Mestne občine Novo mesto. Predmetna nepremičnina je na delu obremenjena tudi z razvodom elektronskih komunikacij. 2.7. Nepremičnina v k.o. Gabrje (1478): Predmet prodaje je: 2.7.1. parc. št. 1778, cesta, v izmeri 1295 m2, ZKV 1775, k.o. Gabrje; izklicna cena znaša 39.350,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč. 2.8. Nepremičnini v k.o. Novo mesto (1456): Predmet prodaje sta: 2.8.1. parc. št. 726, njiva, v izmeri 631 m2 ZKV 631, k.o. Novo mesto in parc. št. 727/1, travnik, v izmeri 455 m2, ZKV 631, k.o. Novo mesto. Nepremičnini se prodajata skupaj. Izklicna cena nepremičnin znaša 65.160,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč. Nepremičnina parc.št. 727/1, k.o. Novo mesto, je na delu obremenjena s komunalnim vodom – vodovodom, ki je v lasti Mestne občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in vknjižba neodplačne trajne stvarne služnosti v korist Mestne občine Novo mesto. 2.9. Nepremičnine v k.o. Šentpeter (1460): Predmet prodaje so: 2.9.1. parc. št. 160/153, travnik, v izmeri 596 m2, ZKV 248, parc. št. 160/154, travnik, v izmeri 829 m2, ZKV 248, parc. št. 160/155, travnik, v izmeri 907 m2, ZKV 248, parc. št. 160/156, travnik, v izmeri 768 m2, ZKV 248, parc. št. 160/157, travnik, v izmeri 758 m2, ZKV 248 in parc. št. 160/158, travnik, v izmeri 831 m2, ZKV 248, vse k.o. Šentpeter. Zemljišča se prodajajo v kompletu. Izklicna cena nepremičnin znaša 234.450,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Pogoji prodaje Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Podpis pogodbe z izbranim dražiteljem se izvede naslednji dan po javni dražbi. Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor prodajna pogodba v navedenem roku ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino zadržal. Po plačilu celotne kupnine in po plačilu vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec plačal na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, številka: 01285-0100015234, v 30 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Varščina se všteva v kupnino. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča). 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 30. 5. 2011: 6.1. za nepremičnine v k.o. Bršljin in k.o. Gorenja Straža: – za parc. št. 421/5, ob 8. uri; – za parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5, k.o. Bršljin in parc. št. 2095/13, k.o. Gorenja Straža ob 8.10; – za parc. št. 2095/12, 2095/18, 2094/11 in 2094/12, k.o. Gorenja Straža ob 8.20; – za parc. št. 2095/17, k.o. Gorenja Straža ob 8.30; – za parc. št. 2095/19, k.o. Gorenja Straža ob 8.40; 6.2. za nepremičnini, v k.o. Stopiče: – za parc. št. 488/4 in 488/6, ob 8.50; 6.3. za nepremičnine, v k.o. Ragovo: – za parc. št. 243/149, ob 9. uri; – za parc. št. 243/154 in 243/159, ob 9.10; 6.4. za nepremičnino, v k.o. Gotna vas: – za parc. št. 1020/70, ob 9.20; 6.5. za nepremičnine, v k.o. Smolenja vas: – za parc. št. 2160/29, ob 9.30; – za parc. št. 2160/30, ob 9.40; – za parc. št. 2160/31, ob 9.50; 6.6. za nepremičnino, v k.o. Cerovec (1489): – za parc. št. 2003/2 ob 10. uri; 6.7. za nepremičnino, v k.o. Gabrje (1478): – za parc. št. 1778, ob 10.10; 6.8. za nepremičnini, v k.o. Novo mesto (1456): – za parc. št. 726 in 727/1, ob 10.20; 6.9. za nepremičnine, v k.o. Šentpeter (1460): – za parc. št. 160/153, 160/154, 160/155, 160/156, 160/157 in 160/158, ob 10.30; Dražitelji se bodo morali pol ure pred začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; – vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in podatke iz prejšnje alineje) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Višina varščine Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene, na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234, s sklici: – 47820-27-2010 za nepremičnine, parc. št. 421/5, 421/7, 1024/6, 420/5, k.o. Bršljin in nepremičnin parc. št. 2094/11, 2094/12, 2095/12, 2095/13, 2095/17, 2095/18, 2095/19, k. o. Gorenja Straža, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Novo mesto; – 47820-37-2010 za nepremičnini, parc. št. 488/4 in 488/6, Stopiče, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Stopiče; – 47820-56-2010 za nepremičnine, parc. št. 243/149, 243/154 in 243/159, k.o. Ragovo, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Ragovo; – 47820-35-2010 za nepremičnino, parc. št. 1020/70, k.o. Gotna vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Gotna vas; – 47820-31-2010 za parc. št. 2160/29, 2160/30, 2160/31, k.o. Smolenja vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Smolenja vas; – 47820-51-2010 za nepremičnino, parc. št. 2003/2, k.o. Cerovec, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Cerovec; – 47820-79-2010 za nepremičnino, parc. št. 1778, k.o. Gabrje, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Gabrje; – 47820-179-2010 za nepremičnini, parc. št. 726 in 727/1, k.o. Novo mesto, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Novo mesto; – 47820-119-2010 za nepremičnine, parc. št. 160/153, 160/154, 160/155, 160/156, 160/157 in 160/158, vse k.o. Šentpeter, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Šentpeter; Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Vplačana varščina se šteje za sprejem ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino, za katero je varščina vplačana. Vplačana varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe, kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni ceni. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba za premoženjske zadeve, tel. 07/39-39-293, kontaktna oseba je Tatjana Kužnik. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo nepremičnin. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl. US, 100/09). Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto, http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti