Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 05/MZ-3/65 Ob-2992/11 , Stran 1113
Št. 05/MZ-3/65 Ob-2992/11
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. na osnovi 24. člena Akta o ustanovitvi družbe SENG d.o.o. Nova Gorica objavljajo
razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih in strojnih del pri izgradnji vodostana ČHE Avče
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija. 2. Predmet naročila: LOT 1 – gradbena dela vodostana in LOT 2 – strojna dela vodostana. 3. Kraj dobave in izvedbe del: območje ČHE Avče na Kanalskem vrhu, Slovenija. 4. Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: gradbena dela in strojna dela pri izvedbi vodostana za ČHE Avče. 5. Oddaja del: dela se oddajajo po sklopih: sklop LOT 1 – gradbena dela, sklop LOT 2 – strojna dela ali za oba sklopa skupaj. 6. Datum dobave in izvedbe: po terminskem planu v razpisni dokumentaciji. 7. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: na sedežu družbe, pri Alidi Rejec, tel. 00386(0)5/339-63-60, faks 00386(0)5/339-63-15 in pri Miranu Komelu, tel. 00386(0)5/339-64-90, faks 00386(0)5/339-64-88, v roku 8 dni od objave. 8. Dvig možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. 9. Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 300 EUR (v ceni je vključen DDV) je potrebno vplačati na TRR 04750-0000545385, pri Novi KBM d.d., s pripisom »razpis za vodostan«. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. 10. Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 6. 6. 2011, do 12. ure. 11. Naslov, kamor je treba predložiti ponudbo: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija. 12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 6. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica. 13. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 3% ponudbene vrednosti. 14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji. 15. Merila za ocenjevanje ponudb: po razpisni dokumentaciji. 16. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji. 17. Ogled lokacije: priporočljiv je ogled lokacije v času trajanja razpisa po predhodni najavi pri naročniku.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti