Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 371-42/2011 Ob-3016/11 , Stran 1105
Št. 371-42/2011 Ob-3016/11
Sprememba
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice je v Uradnem listu RS, št. 28/11 z dne 15. 4. 2011, pod št. Ob-2613/11 na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN), Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08 in 99/08) in 22. člena Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 36/08) objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice. V navedenem javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice se spremenita točki 11. in 12. razpisa tako, da glasita: »11. Kraj in rok za predložitev prijav Prijave morajo do roka za oddajo prijav prispeti na naslov naročnika: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Končni rok za oddajo prijav je 7. 6. 2011 do 10. ure. 12. Naslov, prostor, datum in ura javnega odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo potekalo na sedežu naročnika Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, dne 7. 6. 2011 ob 11. uri.«
Občina Brežice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti