Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

, Stran 1102
Drugo preklicujejo
Bolka Jernej, Pod Goricami 33, Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 19414691, izdala Ekonomska fakulteta. gni-319488 DPO & CO Filovci d.o.o., Filovci 22, Bogojina, dovolilnico, št. 060871, za državo Ukrajina, oznaka države 804/11. gnm-319484 GINKO d.o.o., Preradovičeva 19, Maribor, štampiljko z besedilom GINKO d.o.o. Kvedrova 11, 8290 Sevnica, št. 2, in štampiljko z besedilom GINKO d.o.o. Kvedrova 11 8290 Sevnica, št. 3. gnz-319504 Gvajc Blaž, Erjavčeva ulica 32, Celje, študentsko izkaznico, št. 63020050, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani. gnz-319471 Jene Dragica, Kaplja vas 6A, Tržišče, potrdila o strokovni usposobljenosti za trgovskega poslovodjo, na ime Dragica Jene, Kaplja vas 6A, 8295 Tržišče, z dne 8. 7. 1994. gnw-319474 Jordan Iztok, Pokljukarjeva 44, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500020812000, izdajatelj Cetis Celje. gno-319507 Jovičić Sretko, Levstikova ulica 26, Trebnje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009248001, izdajatelj Cetis d.d. gns-319503 Juvan Martin, Milje 14, Visoko, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011181000, izdajatelj Cetis d.d. gnw-319499 Kink Metoda, Zagata 1, Celje, študentsko izkaznico, št. 18080349, izdala Filozofska fakulteta. gnh-319489 Kinkopf Žiga, Loška 1, Litija, študentsko izkaznico, št. 20100151, izdala Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta. gni-319538 Klun Vesna, Gradišče 46, Obrov, študentsko izkaznico, št. 19365633, izdala Ekonomska fakulteta. gnf-319520 Kogal Karli Udovičič s.p., Vrbova pot 2, Šentilj v Slov. goricah, izvoda licence Skupnosti št. 006447, izdana 4. 6. 2007, z veljavnostjo do 8. 12. 2012, za vozili: MB C9-548 za vozilo TAM 130 T 11 B in MB K8-31N za vozilo TAM 190 T 15 BK. gng-319519 Križan Maja, Begunje 109/A, Begunje na Gorenjskem, študentsko izkaznico, št. 19502496, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnn-319508 Krofič Sašo, Veliki Boč 10, Duh na Ostrem Vrhu, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006462000, izdajatelj Cetis d.d. gnr-319479 Kuhar Irena, Majcenova 23, Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 23090504, izdala Fakulteta za strojništvo. gnx-319498 Lombardo Inženiring, Beno, Strniševa cesta 31, Ljubljana - Črnuče, preklic nalepke - oznake na taxi vozilu, reg. št. LJ/DT-911, št. licence: 0004492/06053/699/004. gnu-319476 Mihelič Kolonič Nataša, Obirska ulica 1b, Ljubljana, preklic diplome Pedagoške fakultete v Ljubljani, objavljen v Ur. l. RS, št. 45/10. gnx-319473 Nežmah Matic, Gavce 49d, Šmartno ob Paki, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za pridobitev naziva zdravstveni tehnik, izdan leta 2004. gno-319482 Ogrizek Boris, Hrašče 102, Postojna, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500020596000, izdajatelj Cetis. gnu-319526 Oven Andrej, Dolenji Podboršt pri Trebnjem 15, Trebnje, licence skupnosti za voznika Sekulić Ratko, št. 007544/BGD67-3-3348-2011. gnn-319533 Oven Andrej, Dolenji Podboršt pri Trebnjem 15, Trebnje, licence skupnosti za voznika Grozdanović Dejan, št: 007544/BGD67-2-3348-2011. gnm-319534 Oven Andrej, Dolenji Podboršt pri Trebnjem 15, Trebnje, licence skupnosti za voznika Marić Radmilo, št: 007544/BGD67-2-733-2010. gnl-319535 Oven Andrej, Dolenji Podboršt pri Trebnjem 15, Trebnje, licence skupnosti za voznika Bajić Svetislav, št. 007544/MJ67-2-109/2010. gnk-319536 Papež Urša, Opekarska cesta 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20090292, izdala Pravna fakulteta. gnz-319521 Petek Matej, Triglavska ulica 4, Miklavž na Dravskem polju, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1001937. gnx-319523 Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska 50, Ljubljana - Petrol, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino PETROL 75/a Petrol d.d., Ljubljana 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50. gnm-319509 Praprotnik Stanislav, Troblje 32, Slovenj Gradec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017968000, izdajatelj Cetis d.d. gnb-319495 Risman Daisy Simona, Frankovo naselje 65, Škofja Loka, diplomo Srednje šole tiska in papirja, št. 2285, izdana leta 1989. gno-319532 Šavc Miha, Troblje 35E, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št. 37000883, izdala Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta. gnn-319483 Verdenik Miha, Ponirkova ulica 28, Ig, študentsko izkaznico, št. 41040107, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnb-319470

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti