Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

Dn 195/2011 Os-2783/11 , Stran 1073
Dn 195/2011 Os-2783/11
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne 19. 4. 2011 začel postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 22. 6. 2007, sklenjene med prodajalcem Franc Drago, Tolsti vrh 56 a, Ravne na Koroškem, in kupcem Sitar Francem, Vojkova cesta 87, Ljubljana, za stanovanje v večstanovanjski hiši Sallaumines 5, Trbovjle, ki je vpisano v podvložku št. 2511/69, k.o. Trbovlje, in ima indetifikacijsko št. 1871-830.ES-226.E. Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, Trbovlje izgubil. Na nepremičnini ident. št. 226.E, vpisani v podvl. št. 2511/69, k.o. Trbovlje, je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Sitar Franca, Sallaumines 5, Trbovlje, do deleža 1/1. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah dne 20. 4. 2011

AAA Zlata odličnost