Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

Dn 3671/2009 Os-2882/11 , Stran 1072
Dn 3671/2009 Os-2882/11
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti dne 26. 8. 2009 na predlog Maksa Rutart, Glavni trg 30, Muta, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, z identifikacijsko številko dela stavbe 808-210-9 (9.E), ki predstavlja stanovanje v 4. etaži, v izmeri 62,53 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Glavni trg 30, Muta, vpisano pri podvl. št. 617/9, k.o. Zgornja Muta, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 4/93, z dne 18. 10. 1993, sklenjene med prodajalcem Železarno Ravne-Armature Muta d.d., Koroška c. 55, Muta, in kupcem Milanom Kolar, Ul. Lackovega odreda 12, Muta, za stanovanje št. 8, v st. stavbi na naslovu Ul. Lackovega odreda 12, Muta. Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Maksa Rutart, Glavni trg 30, Muta, do celote. Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu dne 22. 4. 2011

AAA Zlata odličnost