Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

Dn 1286/2010 Os-2880/11 , Stran 1072
Dn 1286/2010 Os-2880/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Arpada Norčiča in Mateje Norčič, ki ju zastopa odvetnik Danilo Hari, Slomškova 11, Murska Sobota, o vknjižbi lastninske pravice in vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje št. 73, zdaj z ident. št. 173.E, vpisani v podvl. št. 325/73, k.o. Nove Jarše, dne 25. 3. 2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – kupoprodajne pogodbe z dne 2. 1. 1971, sklenjene med gradbenim podjetjem Gradis, Ljubljana, kot prodajalcem in Martinom Golnarjem, Kvedrova 3, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 73, zdaj z ident. št. 173.E, vpisani v podvl. št. 325/73, k.o. Nove Jarše, – kupoprodajne pogodbe z dne 26. 2. 1981, z dodatkom h kupoprodajni pogodbi, sklenjene med Martinom Golnarjem, Kvedrova 3, Ljubljana, kot prodajalcem in Mirando Marjanovič, Koper, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 73, zdaj z ident. št. 173.E, vpisani v podvl. št. 325/73, k.o. Nove Jarše. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 4. 2011

AAA Zlata odličnost