Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

Dn 37015/2010 Os-2874/11 , Stran 1071
Dn 37015/2010 Os-2874/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Neve Kamenšek, Ul. Bratov Učakar 28, Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium, d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garaža, št. 22, zdaj z ident. št. 218.E, vpisani v podvl. št. 4697/76, k.o. Zgornja Šiška, dne 28. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G.1664, z dne 3. 10. 1973, sklenjene med GIP Ingrad Celje, kot prodajalcem, in Nado Šiškovič, Titova 11, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, garažo št. 22, zdaj z ident. št. 218.E, vpisani v podvl. št. 4697/76, k.o. Zgornja Šiška. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 21. 4. 2011

AAA Zlata odličnost