Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

Dn 715/2009 Os-1936/11 , Stran 1070
Dn 715/2009 Os-1936/11
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti dne 20. 2. 2009, na predlog Paloma sladkogorska tovarna papirja d.d., Sladki vrh, Sladki vrh 1, Sladki vrh, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, z identifikacijsko številko dela stavbe 882-1097-10 (10.E), ki predstavlja stanovanje št. 10, vpisano v vl. št. 1448/10, k.o. Ravne, v stanovanjski stavbi, na naslovu Ob Suhi 7a, Ravne na Koroškem, ležeči na parc. št. 222/3, k.o. Ravne, izdalo sklep št. Dn 715/2009 z dne 4. 1. 2011, s katerim je začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 5. 7. 1992 med SGP Kograd Dravograd d.o.o., kot prodajalcem, in Palomo – sladkogorsko tovarno papirja d.o.o., kot kupovalko, za prodajo 1/2 stanovanja, št. 10, v četrti etaži, v izmeri 60,76 m2, v stanovanjski stavbi Ob Suhi 7a, Ravne na Koroškem. Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Paloma sladkogorska tovarna papirja d.d. Sladki vrh, Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, do 1/2. Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu dne 7. 3. 2011

AAA Zlata odličnost