Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

Dn 712/2009 Os-1935/11 , Stran 1069
Dn 712/2009 Os-1935/11
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti dne 20. 2. 2009, na predlog Karla Ošlaka, Rudarjevo 14a, Črna na Koroškem, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, z identifikacijsko številko dela stavbe 906-110-15 (15.E), ki predstavlja nestanovanjski del, št. 15, vpisan v vl. št. 711/15, k.o. Črna, v 1. etaži, v izmeri 18,80 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Rudarjevo 29, Črna na Koroškem, ležeči na parc. št. 68/2, k.o. Črna, izdalo sklep št. Dn 712/2009 z dne 4. 1. 2011, s katerim je začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 43046/84 z dne 20. 9. 1984, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Kograd Dravograd, kot prodajalcem, in kupcema Ano in Dragom Ošlakom, Rudarjevo 14a, Črna na Koroškem, za prodajo garaže št. 2, v stanovanjskem bloku Rudarjevo 29, v izmeri 18,80 m2. Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Karla Ošlaka in Ane Ošlak, oba Rudarjevo 14a, 2393 Črna na Koroškem, vsakega do 1/2. Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja tega postopka in Ane Ošlak.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu dne 7. 3. 2011

AAA Zlata odličnost