Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

Dn 3362/2010 Os-2332/11 , Stran 1069
Dn 3362/2010 Os-2332/11
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiškoknjižni zadevi Dn 3362/2010, v postopku za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na podlagi 237. člena ZZK-1, dne 10. 3. 2011 objavlja naslednji oklic: Oklic se nanaša na nepremičnino, stanovanje in shrambo, št. 30, z ident. št. 2490-802-30, vpisano v vl. št. 3018/31, k.o. Postojna, do celote. Vzpostavitev listine se nanaša na notarski zapis prodajne pogodbe, sestavljene pri notarju Darku Jeršetu v Postojni, dne 6. 3. 2007, pod opr. št. SV-98/07, sklenjene med prodajalcem Jozo Ljubas, rojenim 8. 6. 1948 in med kupovalko Andrejo Grah, rojeno 12. 6. 1979. Vknjižba se zahteva v korist Andreje Grah, rojene 12. 6. 1979, Pivška ulica 1 a, Postojna, do celote. Vse imetnike pravic na nepremičnini se poziva, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni dne 10. 3. 2011

AAA Zlata odličnost