Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

SV 375/11 Ob-2826/11 , Stran 1067
SV 375/11 Ob-2826/11
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 375/11, DK 10/11, z dne 21. 4. 2011, je bila nepremičnina – posamezni del stavbe z ident. št. 1959-5446-11, k.o. Domžale, kar v naravi predstavlja stanovanje številka 12, v 2. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Ljubljanska cesta 81, 1230 Domžale, ki stoji na parc. št. 3895/2 in 3896/5, k.o. Domžale, in s tlorisno površino posameznega dela stavbe v skupni izmeri 64,68 m2, s pripadajočo kletjo, v lasti zastaviteljev Savičić Slađane, rojene 2. 8. 1982, stanuječe Keršičeva cesta 21A, 1420 Trbovlje, in Savić Darje, rojene 24. 10. 1985, stanujoče Krakovska 10B, 1230 Domžale, vsakega do ½ od celote, zastavljena v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175000, zaradi zavarovanja terjatve v višini 83.000,00 EUR.

AAA Zlata odličnost