Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

SV 416/11 Ob-2825/11 , Stran 1067
SV 416/11 Ob-2825/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr. št. SV-416/11, z dne 21. 4. 2011, je bilo stanovanje št. 9, v mansardi stanovanjskega objekta na naslovu Ingoličeva ulica 10, 2314 Zgornja Polskava, v izmeri 68,12 m2, ID stavbe 669, stoječi na parc. št. 38/8, k.o. Zgornja Polskava, last Jauševec Jadranke do ½ in Jernejšek Tomaža ½, na podlagi prodajne pogodbe (za etažno lastnino - stanovanje) z dne 12. 4. 2011, zastavljeno v korist upnice BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Avstrija, matična št. 1901095000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 45.000,00 EUR s pripadki, ki zapade v plačilo 18. 5. 2031.

AAA Zlata odličnost