Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

SV 230/11 Ob-2773/11 , Stran 1067
SV 230/11 Ob-2773/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna št. SV 230/11; DK 6/11 z dne 15. 4. 2011, je bila nepremičnina, stanovanje številka 3, v I. nadstropju stavbe, na naslovu Gospejna ulica 2, 2000 Maribor, zgrajene na parceli št. 1601, katastrska občina Maribor – grad; last dolžnika – zastavitelja Gojka Dakič, do celote; zastavljena v korist upnice Raiffeisen Bank d.d., s sedežem Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 45.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 30. 6. 2026.

AAA Zlata odličnost