Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

, Stran 851
Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo Dragić Igor s.p., Kašeljska cesta 51, Ljubljana - Polje, izvod licence skupnosti št. 009064/001, izdana pri OZS dne 7. 3. 2008 z veljavnostjo do 7. 3. 2013. gnb-319070 Avtoprevozništvo in organizacija Prevozov Lesnika Ljudmila s.p., Breg pri Polzeli 32, Polzela, licenco, št. 007779, za vozilo Iveco Eurocargo, registrska št. CE V8-04L. gnj-319095 Cenčič Vid, Vičava 35, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 30800196, izdala Medicinska fakulteta v Mariboru. m-204 Cigoj Primož, Linhartova cesta 2A, Domžale, študentsko izkaznico, št. 63040199, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gni-319013 Čubrić Anja, Grizoldova 14, Maribor, študentsko izkaznico, št. 61227097, izdala Filozofska fakulteta v Mariboru. m-206 Dular Marko, Nušičeva 2a, Celje, študentsko izkaznico, št. 18051594, izdala Filozofska fakulteta v Mariboru. m-171 Durić Elvis, Cesta 30. avgusta 1, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola tehniških strok Šiška. gnn-319208 Ferš Daša, Dalmatinska ulica 36, Maribor, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 0005986212. m-161 Gajser Vincenc, Radvanjska 92, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500027048000, izdal Cetis Celje, leta 2010. m-137 Glavač Špela, Skalna ulica 20, Otočec, študentsko izkaznico, št. 25070031, izdala Fakulteta za arhitekturo. gng-319040 Grojzdek Rok, Bilečanska 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 32090017, izdala Univerza v Ljubljani. gnl-319085 Gselman Martin, Formin 5a, Gorišnica, študentsko izkaznico, št. 30800545, izdala Medicinska fakulteta Maribor. m-184 Hribar Uroš, Prešernova cesta 10, Radomlje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnq-319205 Jefić Savo, Chengdujska cesta 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20980408, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnr-319054 Kamenski Peter, Volodjeva 15, Maribor, potrdilo o uspešno končanem usposabljanju z delom na Andragoškem zavodu, poklic zidar, izdano leta 1997. m-139 Kondić Zvezdana, Lužiško-srbska ulica 7, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19391407, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnq-319080 Korez Donat, Janževa gora 2, Selnica ob Dravi, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 0006040620. m-169 Lakner Jan, Cankarjeva cesta 14, Kamnik, dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija. gnm-319209 Levičar Tadej, Ul. Tončke Čečeve 9, Krško, študentsko izkaznico, št. 21070345, izdala Fakulteta za družbene vede. gnt-319027 Loboda Jure, Štihova ulica 24, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana. gnx-319073 Lovrec Sandra, Stanetinci 12, Cerkvenjak, dijaško izkaznico, izdala Srednja gr. šola Maribor, št. 0006031545. m-146 Lovrenčič Adriana, Dolge njive 14a, Voličina, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 0005986395. m-155 Maroša Tadej, Kajuhova ulica 11, Beltinci, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008981000, izdajatelj Cetis d.d. gnj-319037 Matjaž Šerjak s.p., Trg svobode 5, Sevnica, potrdilo za voznika, izdano na ime Nedeljko Vasić, veljavno od 2. 4. 2009 do 3. 4. 2010, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana, št. 006613/BGD57-3-1921/2009, leto izdaje 2009. gnh-319039 Matjaž Šerjak s.p., Trg svobode 5, Sevnica, potrdilo za voznika, izdano na ime Alvir Plavulj, veljavnost od 9. 4. 2009 do 7. 4. 2010, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana, št. 0066113/MJ57-2-2084/2009, leto izdaje 2009. gnf-319041 Mirkac Tina, Šmiklavž 19b, Podgorje pri Slovenj Gradcu, študentsko izkaznico, št. 93639544, izdala Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m-157 Mivšek Polona Ana, Rovtarske Žibrše 11B, Rovte, študentsko izkaznico, izdala Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. gnn-319083 Močnik Branko, Veliki Boč 35, Selnica ob Dravi, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500025433000, izdal Cetis d.d., leta 2010. m-173 Motaln Klemen, Kostanjevec 13, Zgornja Ložnica, avtobusno vozovnico Veolia, št. 008817, smer Kostanjevec-Slovenska Bistrica- Maribor. m-144 Orgulan Mojca, Ulica Lackovega odreda 5a, Limbuš, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 0005998661. m-165 Pavlović Željko, Njivice 4, Radeče, potrdilo o opravljenem izpitu NPK za poklic voznik št. 973. gnl-319035 Pavlović Željko, Njivice 4, Radeče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011147003, izdal Cetis d.d. gnz-319046 Pliberšek Boris, Breg 56, Majšperk, potrdilo o končanem programu SKSMŠ Maribor, smer orodjar, izdano leta 1990. m-179 Polak Marko, Turje 64, Dol pri Hrastniku, študentsko izkaznico, št. 63060443, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnr-319029 Ponikvar Ana, Šempas 169E, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 27005775, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnp-319156 Primc Kaja, Gradiška ulica 3, Straža, študentsko izkaznico, št. 31080151, izdala Fakulteta za farmacijo. gnx-319023 Radoslav Nika, Šmarska cesta 44, Koper - Capodistria, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za zdravstvenega tehnika, izdal Klinični center Ljubljana, leta 1995. gnp-319031 Reberšak Gregor, Male Braslovče 93, Braslovče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018125000, izdajatelj Cetis Celje. gne-319042 Siltoni d.o.o., Sinja Gorica 106B, Vrhnika, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028729000, ki glasi na ime Vladimir Unterberger, Prešernova 17A, Ajdovščina, izdal Cetis d.d. gnf-319216 Sraka Gregor, Ravenska cesta 42, Beltinci, študentsko izkaznico, št. 18080814, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gny-319097 Stanojević Jana, Ukmarjeva 4, Portorož - Portorose, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Piran. gnv-319025 Suhadolčan Neva, Steletova cesta 17, Kamnik, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za področje vzgoje in izobraževanja, izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport leta 2009. gni-319163 Šiško Julija, Stavešinci 11a, Spodnji Ivanjci, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 0006037522. m-125 Špacapan Izidor, Prvačina 238A, Prvačina, orožni list, št. OL 0040246, izdala Upravna enota Nova Gorica, 2003, reg. št. listine 1473. gnp-319056 Štiftar Tamara, Resljeva 6, Maribor, študentsko izkaznico, št. 01008237, izdala Pedagoška fakulteta. gnf-319066 Štulanović Melisa, Polje c. VI/6, Ljubljana-Polje, študentsko izkaznico, št. 26100030, izdala Visoka šola za zdravstvo Novo mesto. gnu-319151 Štumberger Dejan, Mestni trg 16, Slovenske Konjice, študentsko izkaznico, št. 63020330, izdala Fakulteta za računalništvo v Ljubljani. gnq-319055 T.L.Sirk d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica, dovolilnico, št. 0000052, za državo 11, oznaka države 191. gnd-319093 Tršan Matic, Valburga 88, Medvode, dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija. gnl-319210 Urlep d.o.o., Samova ulica 36, Miklavž na Dravskem polju, dovolilnice za državo Rusija 643/09, št. dovolilnice 0502478, država Kazahstan, št. 398/11, št. dovolilnice 0009021. gnm-319159 Urlep d.o.o., Samova ulica 36, Miklavž na Dravskem polju, dovolilnic za državo Rusijo 643/11, št. dovolilnic: 0513384, 0513504, 0513505. gnl-319160 Urlep d.o.o., Samova ulica 36, Miklavž na Dravskem polju, dovolilnic za državo Ukrajina 804/03, št. dovolilnic: 005012, 005019, 005655, 005665. gnk-319161 Urlep d.o.o., Samova ulica 36, Miklavž na Dravskem polju, dovolilnic za državo Ukrajina 804/11, št. dovolilnic: 060761, 061764. gnj-319162 Večernik Rudolf, Na Jelovcu 13, Brestanica, izkaznico vojnega veterana, št. 014916, izdano 24. 7. 1996. m-188 Vidmar David, Brezje pri Grosupljem 87, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 24940143, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, leto izdaje 1994. gnk-319086 Vojko Reja s.p., Rožar 15, Črni Kal, licenco, št. 006891/013, za vozilo Scania R 500/3700 EURO 4, registrska številka KP 21-07F. gnw-319149 Vrečko Dušan, Cesta ob Ribniku 28, Miklavž na Dravskem polju, službeno izkaznico, št. 106920, izdano 13. 10. 2009. m-189